Standard na kursie 8 - 14.03

Ogłoszenie przez Hogę nowej strategii nie przyczyniło się do poprawy notowań portalu. Rekordowe spadki odnotowały w minionym tygodniu Simple i Apexim. Indeksy spadły w skali tygodnia w dół, ponad 5% stracił TechWiG.

W skali tygodnia obniżyły się notowania wszystkich indeksów. Najwyraźniej stracił TechWIG, który na piątkowym zamknięciu przyjmował wartość 629,1 pkt – o ponad 5% niższą niż przed tygodniem. Stracił także WIG 20 (-2,9%), który wrócił w minionym tygodniu poniżej poziomu 1400 pkt oraz WIG (-1,65%).

Wszystkie spółki technologiczne odnotowały w skali tygodnia spadek wartości akcji. Najwięcej, po raz kolejny w ujęciu tygodniowym stracił Apexim – ponad 36% - który nadal czeka na decyzję sądu o otwarciu postępowania układowego. Od początku marca akcje warszawskiego integratora straciły ponad 75%, a obroty utrzymują się na znacznym poziomie, najwyższym od sierpnia ub.roku. W tym tygodniu w transakcji pakietowej sprzedano 4,9% akcji spółki. Bardzo spadły też notowania Simple (-26,6%); trudno powiedzieć jaki wpływ miały na to publikacje prasowe zarzucające spółce niedostateczną jakość przekazywanych informacji na temat wyników finansowych. We wtorek wolumen obrotów na papierach spółki przekroczył 14,8 mln zł i był najwyższy od końca listopada ub. roku.

Znacznie straciły ponadto w skali tygodnia akcje Netii (-14,6%), Getina (-8,33%), Elektrimu (-8,3%), pozbawionego udziału w kontrakcie na dostawę systemu IACS ComputerLandu (-7%), Softbanku (-8%) i ComArchu (-5,3%). Straciły także akcje Grupy Onet (-4,7%), która podała wyniki skonsolidowane spółek wchodzących po podziale Optimusa w jej skład, oraz Hogi (-3,8%). Portal przedstawił nową koncepcję działania, w ramach której z portalu horyzontalnego przeistoczy się w firmę świadczącą usługi IT.