Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standard na kursie 4 - 11.01

Środa przyniosła w tym tygodniu falę wzrostów, głównie dzięki aktywności małych i średnich funduszy emerytalnych, w wyniku której WIG 20 przekroczył poziom 1400 punktów. Na koniec tygodnia indeksy i akcje większości spółek obroniły swoje zwyżki.

W tygodniu 4 – 11.01 zdecydowanie największe wzrosty odnotowały Netia (30,11%) i Elektrim (24,42). Ponadto notowania kilku spółek zyskały powyżej lub około dziesięciu punktów procentowych. Wśród nich są Agora (12,24%), Getin (16,23%), Hoga (13,53%), MCI (9,52%), Softbank (15,5%) i Talex (9,17%). Zyskały ponadto m.in. TP S.A. (5,15%) oraz ComArch (6,73%). Straty na przestrzeni tygodnia odnotowały natomiast m.in. Apexim (-4,82%), Interia (-2,56%) i STERPROJEKT (-2,98%).

Główne indeksy odnotowały znaczne, kilkuprocentowe wzrosty. Wzrost ich wartości nastąpił głównie dzięki sesji środowej, by po nieznacznej korekcie, powrócić do poziomu osiągniętego na zamknięciu 8.01. WIG zyskał 4,57%, i na piątkowym zamknięciu przyjął wartość 15 700,2 pkt. WIG 20 zyskał w tym tygodniu 5,24% i utrzymał ostatecznie poziom powyżej 1400 pkt, który osiągnął we wtorek. Zdecydowanie największy wzrost odnotował TechWIG. W piątek na zamknięciu wartość indeksu wynosiła 706,9 pkt i była o blisko 10% wyższa od wyniku z ubiegłego piątku.