Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standard na kursie 24 - 31.05

W skróconym o świąteczny dzień Bożego Ciała tygodniu giełdowym nieznacznie straciły główne giełdowe indeksy. W ujęciu tygodniowym liderami wzrostów były Telmax (55,2%), Ster-Projekt (blisko 16%) oraz Getin (12,5%).

W minionym tygodniu nieznacznie straciły indeksy TechWIG – o 0,04% i WIG – o 0,05%. 0,5-proc. spadek odnotował wskaźnik dwudziestu największych spółek, choć jeszcze na początku tygodnia jego wartość przekraczał 1380 pkt. Także WIG na początku tygodnia notował wzrost, sięgający poziomu najwyższego od 4 miesięcy. Na piątkowym zamknięciu 31 maj, TechWIG ostatecznie przyjął wartość 548,6 pkt, WIG20 1369,4 pkt, a WIG 15643 pkt.

Największy wzrost był w tym tygodniu udziałem debiutującego niedawno Telmaksu. Akcje spółki wyceniano na zakończenie sesji piątkowej na 194 zł sztuka, co oznacza kolejny bardzo znaczny wzrost notowań –w stosunku do zamknięcia w poprzedni piątek akcje spółki zyskały 55,2%. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, kiedy to akcje Telmaksu sprzedawał jeden z funduszy, także i w obecnym przypadku kurs ukształtowała zapewne duża transakcja inwestorów finansowych spółki.

Tylko w piątek 31.05 Getin zyskał blisko 20%. W całym tygodniu akcje spółki, w związku z informacjami o zaangażowaniu TP S.A., akcje spółki zyskały 12,5%. W środę na akcjach Getina odnotowano historyczne maksimum wolumenu obrotów. Notowania Getina rosną od połowy maja, wcześniej, od początku br. do obecnej hossy akcje firmy straciły 70%. Znaczne wzrosty odnotowały w minionym tygodniu ponadto Ster-Projekt (15,9%), Apexim (9,9%), Optimus (7,41%), ComArch (6,6%), MCI (6,5%), Interia (6,44%) i Hoga (5,6%).

Największe spadki notowań dotknęły akcje Szeptela (-8%), Simple (-6%), i Agory (-4,2%).