Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Standard na kursie 16 – 23.08

Wbrew rosnącym w tym tygodniu głównym indeksom, blisko 1% stracił TechWIG. Ponad 6,25% zyskała TP S.A.

W minionym tygodniu kilkuprocentowe wzrosty odnotowały wskaźnik WIG 20 i WIG. Indeks największych spółek zyskał ponad 4% i zamknął się w piątek 23.08 na poziomie 1081,2 pkt. WIG zyskał 3,3% i był notowany na koniec giełdowego tygodnia na poziomie 12 957,8 pkt. Stracił natomiast nieznacznie wskaźnik spółek technologicznych – niecał 1%. TechWIG w piątek na zamknięciu przyjmował wartość 401 pkt.

W ub. tygodniu ponad 6% zyskały papiery TP S.A. Akcje operatora wyceniono na piątkowym zamknięciu na 12,75 zł, a więc najwyżej od niemal dwóch miesięcy. Notowania TP S.A. rosną od czasu ogłoszenia w połowie sierpnia lepszych od spodziewanych wyników za II kwartał. Najwięcej w ub. tygodniu zyskały akcje Simple (11,2%). Powyżej rynku rosły także Internet Group (4,4%), Interia (5,6%) i Agora (5,8%).

Największe straty w minionym tygodniu odnotował Softbank (-8,7%). Nad spółką ciążą jak się wydaje cały czas, pomimo oficjalnych zaprzeczeń zarządu, podejrzenia o kreatywną księgowość. Po opublikowaniu słabych wyników za drugi kwartał spółka nie jest dobrze oceniana przez analityków. Notowaniom nie pomogły nawet spekulacje na temat fuzji z ComputerLandem, ani informacja o obecności spółki na krótkiej liście szacowanego na 20-30 mln zł przetargu na system dla BGK. W minionym tygodniu sporo traciły też akcje Szeptela (-7,8%). Około 5% traciły też Macrosoft, Netia, której nie dane jest ciągle w związku z protestami Sisu uzyskać uprawomocnienia układu z wierzycielami Neti Holdings, oraz Elektrim, który z kolei prawdopodobnie nigdy nie zrealizuje swojej energetycznej strategii. Kolejny raz przesunięto termin wygaśnięcia wyłącznych praw negocjacji przez Eastbridge i BRE Banku kupna 49% Elektrimu Telekomunikacji, co jest postrzegane jako poważne zagrożenie dla tej transakcji.