Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Stabilizacja na rynku telefonii komórkowej

Z raportu Gartner Dataquest wynika, iż światowa sprzedaż telefonów mobilnych wzrosła jedynie o 0,8 proc. w okresie między II kwartałem 2001 (97,9 mln sztuk) a II kw. 2002 (98,7 mln).

Największy udział w sprzedaży telefonów w II kw. br. uzyskała Nokia, osiągając 35,6 proc. całego rynku telefonii mobilnej, co stanowi wzrost o ok. 5 proc. wzrostu w stosunku do tego samego okresu ub.r.

Gartner Dataquest przewiduje w najbliższym czasie zwiększenie zainteresowania zakupem telefonów komórkowych, zwłaszcza po wdrożeniu pakietowej transmisji danych (GPRS) oraz upowszechnieniu się aplikacji multimedialnych, dostępnych za pośrednictwem technologii MMS (Multimedia Messaging Service).

Według prognoz analityków, w tym roku zostanie sprzedanych 425 mln nowych aparatów komórkowych.