Środowy przegląd prasy

Interia.pl w ciągu miesiąca zamierza podpisać umowę o podziale przychodów z operatorem telekomunikacyjnym. Deutsche Telekom w ciągu dwóch miesięcy tego roku zmniejszył zadłużenie o 2,8 mld EUR do 58,3 mld EUR.

Parkiet

Interia.pl nie dla Tel-Energo

Interia.pl w ciągu miesiąca zamierza podpisać umowę o podziale przychodów z operatorem telekomunikacyjnym. Wbrew wcześniejszym doniesieniom prasowym, nie będzie to raczej Tel-Energo. Do gry o udział w rynku wartym ponad 500 mln zł rocznie wszedł portal Agory. (s. 4)

Softbank: pomoc Prokomu niewykluczona

W ciągu najbliższych dni PKO BP roześle konsorcjom z tzw. krótkiej listy szczegółowe wymagania, dotyczące systemu informatycznego, który będzie wdrażany w banku. Realizacja projektu rozpocznie się jesienią br. i potrwa co najmniej 2-3 lata. Faworytem przetargu jest na razie Softbank (s. 4)

Gazeta Wyborcza

Wojna 13-letnia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikuje dziś raport pt. "Polski sektor telekomunikacyjny w świetle działania organu antymonopolowego". Z raportu wynika, że Telekomunikacja Polska dopuszczała się – i nadal dopuszcza – praktyk monopolistycznych ograniczających konkurencję na rynku i godzących w prawa konsumenta. (s. 22)

Puls Biznesu

Producenci sprzętu liczą na transmisję

Kierunki rozwoju zapowiadane przez TP SA i umowy ramowe, które podpisała ona z dostawcami urządzeń wskazują, że ci ostatni będą w najbliższym czasie zarabiać głównie na urządzeniach służących zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do sieci abonentom końcowym tego operatora. Alternatywni operatorzy powszechni są zbyt mali, aby wygenerować znaczące zakupy, a mobilni raczej wstrzymają się z nimi do wprowadzenia technologii UMTS. (s. VI)

Deutsche Telekom obciął część długu

Deutsche Telekom – jedna z najbardziej zadłużonych europejskich spółek – w ciągu dwóch miesięcy tego roku zmniejszył zadłużenie o 2,8 mld EUR do 58,3 mld EUR. Pieniądze na spłatę długu pochodziły ze sprzedaży aktywów, m.in. upłynnienia za 1,7 mld EUR sześciu regionalnych sieci kablowych. (s. 11)