Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Nowy pakiet stymulacyjny dla gospodarki amerykańskiej ma uwolnić od podatku federalnego i skierować do gospodarki ok. 670 mld USD w ciągu 10 lat. COMP Rzeszów wdroży system IT w Banku Pocztowym. Jak budować firmę obywateli pisze nowy Harvard Business Review.

PARKIET

Prezydent Bush chce znieść podatek od dywidendyWczoraj prezydent Bush przedstawił pakiet regulacji, które mają stymulować rozwój gospodarczy w USA. Bush planuje m.in. zniesienie podatku od dywidendy, obniżenie progów podatkowych od PIT-ów. Zwolnienia od podatków miałyby w ciągu 10 lat wynieść około 670 mld USD, w założeniu pakiet stymulacyjny zasiliłby gospodarkę w pierwszym roku kwotą 50 mld USD. Ekonomiści krytycznie podchodzą do planu: prawdopodobnie wzrosną bowiem obciążenia lokalne i stanowe, i to o kwotę większą niż ma wynieść zakładana na pierwszy rok korzyść z pakietu stymulacyjnego. (s. 1)

Koszty KGHM spadną o 10%Koszty produkcji tony miedzi przez KGHM mają obniżyć się z 1560 USD w 2002 do 1400 USD w 2006 roku. Koncern planuje inwestować w nowe złoża na świecie, utrzymać udziały w Polkomtelu i wycofać się z Telefonii Dialog. (s. 3)

Prezes zalogował się pierwszyW ZE Pątnów-Adamów-Konin uruchomiono nowy system informatyczny. SAP.com w ZE PAK wdrożył Siemens Business Services. (s. 4)

Simple wypuści nowe akcjeWZA spółki podjęło decyzję o emisji do 2 mln akcji serii J. Emisja nowych akcji będzie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru ustalono na 7 marca br. Na razie brak innych informacji; wiadomo, że początkowo Simple planował emisję 1 mln nowych akcji, nie wiadomo co wpłynęło na decyzję o podwojeniu wielkości emisji. (s. 4)

PULS BIZNESU

Comp Rzeszów zarobi na BPBank Pocztowy dokonał wyboru dostawcy scentralizowanego systemu informatycznego. Będzie nim rzeszowski COMP. Umowa, która ma być podpisana dzisiaj szacowana jest przez obserwatorów na ok. 40 mln zł. System do końca 2004 roku ma być wdrożony w 100 placówkach banku. (s. 8)

RZECZPOSPOLITA

Oddłużenie prawie dla wszystkichInstytucje publiczne i samorządy podjęły już decyzje o umorzeniu długów przedsiębiorstw. W ramach ustawy restrukturyzacyjnej może być im w sumie anulowane od 11,8 mld zł do 13,4 mld zł - szacuje "Rz". Z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej do budżetu wpłynie około 700 mln zł. Darowane długi stanowią ponad 44% zadłużenia przedsiębiorstw względem MF, ZUS-u, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i samorządów. (s. B 1)

Vivendi Telecom sprzedanyAmerican International Group i brytyjska GMT Communications Partners odkupiły od Vivendi udziały Vivendi Telecom Hungary - według mediów kwota transakcji była niższa od 450 mln USD. (s. B 1)

Harvard Business Review

Budując firmę obywateliŻyjemy w czasach wiedzy, podczas gdy systemy kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami nadal tkwią w erze industrialnej. Pora na przyjęcie całkowicie nowego modelu - piszą Brook Manville i Josiah Ober. Nawiązując do ducha wartości demokracji ateńskiej autorzy pytają m.in: "Ilu pracowników umysłowych (knowlegde workers) automatycznie uzna interesy przedsiębiorstwa za współbieżne ze swoimi?" (s. 48-53)