Środowy Przegląd Prasy

Tel-Energo chce mieć cały Telbank. Z kolei EBC nie chce, aby Polska zaraz po wejściu do Unii włączyła się natychmiast do unii monetarnej. 43% Polaków uważa, że państwo powinno wspierać bankrutujące duże spółki prywatne. A jeśli polski przedsiębiorca będzie chciał dostać wizę pobytową w Niemczech, aby prowadzić tam działalność gospodarczą - to po precedensowym orzeczeniu berlińskiego sądu ją otrzyma.

PARKIET

Hoga coraz droższa

Podczas wczorajszej sesji kurs Hogi wzrósł o blisko 8%. Pod koniec listopada spółka informowała już, że na koniec roku odnotuje przychody na poziomie 8,9 mln zł, a więc o 43% wyższe niż zakładano przy okazji zmiany strategii firmy. Według opinii prezesa Stefanowskiego, Hoga osiągnie rentowność w II kwartale 2003 r.; w roku bieżącym strata netto nie powinna przekroczyć 2 mln zł. (s. 2)

Bez zysku dla banku

Tel-Energo planuje, po odkupieniu od NBP 74% akcji Telbanku, przejęcie od BGŻ i BRE mniejszościowego pakietu akcji operatora. Najprawdopodobniej jednak mniejszościowi udziałowcy w ostatecznym rozrachunku stracą na akcjach Telbanku. Prezes Arendarski potwierdził ponadto wcześniejsze informacje o tym, że przejęcie Telbanku będzie możliwe dzięki środkom z kredytu EBOiR. (s. 8)

Ożywienie nie jest zagrożone

W listopadzie mogło dojść do spadku produkcji przemysłowej - oceniają ekonomiści. W skali rocznej produkcja po październikowym wzroście miałaby spaść o ok. 1,3%. Pełne dane publikuje dziś GUS. (s. 6)

Nie chcą nas w unii monetarnej

Polska chce po wejściu do Unii Europejskiej jak najszybciej wprowadzić wspólną walutę. Europejski Bank Centralny tymczasem chciałby jednak karencji, obawiając się problemów z polityką pieniężną. W ocenie analityków niedopasowanie polityki monetarnej strefy euro do cyklu koniunkturalnego niektórych krajów UE już teraz przeszkadza im w wyjściu z recesji. Przykładem są Niemcy, dla których stopy EBC są za wysokie wobec notowanej u nich inflacji. (s. 7)

PULS BIZNESU

Dostawcy IT lobbują w PKO

Do piątku firmy zainteresowane dostawą scentralizowanego systemu IT dla PKO BP muszą odebrać pełne zapytania ofertowe. Zaproszenie do przetargu, według nieoficjalnych informacji, otrzymało łącznie 19 spółek. Oferty powinny zostać złożone do końca stycznia 2003 r., a wybór rozwiązania wartego ok. 500 mln zł ma nastąpić do końca marca przyszłego roku. (s. 3)

Teleprawo znów trafi do komisji

Sejm ponownie przesłał we wtorek do Komisji Europejskiej nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Według opozycji prace nad nowelą "obnażyły totalny brak strategii rządowej dla tego rynku". Rząd winą za spóźniony wobec prawodawstwa unijnego charakter pomysłów zawartych w noweli obarcza poprzedni rząd. (s. 7)

RZECZPOSPOLITA

Państwo musi interweniować

Według przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej przez PBS badania 43% Polaków uważa, że państwo powinno w sytuacji, gdy duża zatrudniająca wielu pracowników firma prywatna bankrutuje, wesprzeć ją; 28% uważa, iż powinno przejąć ją na własność; 9% nie miało zdania. Tylko 20% uważa, że państwo nie powinno reagować w takiej sytuacji. (s. A 1)

Niemiecka wiza dla polskiego przedsiębiorcy

Polski przedsiębiorca wygrał w Berlinie precedensowy proces przeciwko niemieckiemu MSZ o prawo do uzyskania wizy pobytowej w celu prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej. Orzeczenie powinno ułatwić uzyskanie wizy pobytowej zarówno dla Polaków zakładających spółki kapitałowe, jak i prowadzących np. działalność usługową. (s. C 2)