Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Softbank zarobi na białoruskim kontrakcie 33 mln zł do października 2004 roku. Netia porozumiała się z wierzycielami, którzy blokowali jej restrukturyzację finansową. Operator zapłaci im 4,1 mln USD za rezygnację z roszczeń i stawiania nowych warunków.

PARKIET

Softbank wchodzi na BiałoruśSoftbank podpisał z Centrum Rozliczeniowym Kart i Bankomatów Republiki Białorusi kontrakt o wartości 33 milionów zł. Do października 2004 roku spółka ma na mocy umowy zapewnić dostosowanie systemów stosowanych na Białorusi do międzynarodowych standardów Visa i Europay oraz umożliwić wprowadzenie bezgotówkowych systemów rozliczeń na rynku detalicznym. Prezes Aleksander Lesz zapewnia ponadto, że wkrótce zostanie podpisana ostateczna umowa inwestycyjna z Prokomem. (s. 3)

Familijna przyczyną blokay akcji ProkomuDom Maklerski BIG-BG zajął w ostatnich dniach września na wniosek komornika - w związku ze sporem Prokomu Investments ze spółką Telewizja Familijna - akcje Prokomu Software należące do Prokom Investments. W połowie września Prokomowi Investments udało się uzyskać uchylenie zajęcia przez komornika aktywów spoczywających na rachunku DI BRE Banku. 19 września sąd w Warszawie oddalił jednak wniosek o uchylenie lub ograniczenie zabezpieczenia na papierach Prokomu Software, firma zdążyła jednak już je przenieść z rachunku DI BRE Banku - papiery zostały sprzedane. TF domaga się blisko 30 mln zł tytułem niewywiązania się przez Prokom Investments z umowy inwestycyjnej. (s. 4)

Ponad 4 mln USD za spokójNetia porozumiała się z wierzycielami, którzy dotychczas blokowali jej restrukturyzację finansową. Operator nie podał nazw podmiotów, ale chodzi najprawdopodobniej o agresywne fundusze typu stress-fund, Sisu i Tirage. Posiadają one kilka procent udziałów jednak udało im się przeciągnąć 99-proc. redukcję długu Netii o kilka miesięcy. Netia ostatecznie wypłaci im 4,1 mln USD. Kurs spółki wzrósł po tej wiadomości o 10,5%. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Idea przed PlusemWedług szacunków Prawa i Gospodarki, najpóźniej na przełomie listopada i grudnia br. liczba użytkowników sieci Idea powinna przekroczyć liczbę korzystających z usług Plusa. Pod koniec trzeciego kwartału liczebność grup klientów obu operatorów różniła sie zaledwie o 170 tys. (s. 1, 4)

Texas Instruments wychodzi na plusTI uzyskał w trzecim kwartale br. 188 mln USD zysku netto. Rok wcześniej firma notowała stratę. Niezbyt optymistyczne są jednak prognozy - zarząd przewiduje spadek zamówień i zysku w IV kwartale br. (s. 10)

PULS BIZNESU

URTiP: szansa na kompromis Spotkanie prezesa URTiP z szefami spółek telekomunikacyjnych poświęcone kosztom połączeń do sieci komórkowych zakończyło się fiaskiem. Prezes Graboś uważa stawki za zbyt wysokie. URTiP proponuje powołanie zespołu, którego zadaniem byłoby wypracowanie kompromisu pomiędzy TP SA, PTC i Polkomtelem. (s. 3)