Środowy Przegląd Prasy

Według informacji PB, oferta złożona przez Tel-Energo jest najpoważniejszą ofertą złożoną NBP na akcje Telbanku.

PARKIET

Są chętni na akcje SzeptelaPodczas wczorajszej sesji akcje Szeptela zyskały ponad 10% i na zamknięciu płacono za nie 2,7 zł. Obroty przekroczyły 1 mln zł i były najwyższe od czerwca ub. roku. Szeptel poniósł w I półroczu stratę w wysokości 10 mln zł, przy przychodach sięgających tylko 8,8 mln zł. Ten wynik spółka tłumaczy aktualizacją – przeszacowaniem – wartości aktywów. Szeptel nie podawał żadnych informacji, które mogłyby uzasadnić wzrost – nie wiadomo kto kupuje akcje, podaż pochodzi od inwestorów indywidualnych. (s. 2)

Sisu blokuje NetięAmerykański fundusz Sisu, blokujący uruchomienie procesu restrukturyzacji Netii, odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji, otwierającego układ. Stawia to pod znakiem termin wrześniowej emisji ratunkowej Netii; apelacja raczej nie spowoduje zmiany stanowiska sądu. (s. 3)

Intel prawdopodobnie skoryguje prognozęPodczas wystąpienia w Malezji, szef Intela Craig Barrett powiedział, że nie spodziewa się szybkiego końca recesji. 5 września Intel ma skorygować więc swoją prognozę na III kwartał. Obecna zakładała sprzedaż na poziomie 6,3 – 6,9 mld USD. Korekta odbywa się głównie pod kątem obserwowanego niższego popytu na komputery osobiste. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

Maxdata wchodzi do Polski Maxdata – jeden z największych europejskich producentów IT rozpoczął działalność w Polsce. Przychody Maxdata Polska mają wynieść jeszcze w br. 5 mln EUR. Odbiorcami produktów Maxdata – pecetów, notebooków, serwerów i monitorów Belinea – ma być sektor publiczny, małe i średnie firmy, duże korporacje i szkolnictwo. W 2003 roku firma chce mieć 15% rynku PC w Polsce. (s. 3)

Jeszcze nie ERA DTWedług PG, sprzedaż do Deutsche Telekom kilkunastoprocentowego pakietu akcji PTC przez Vivendi jest mało możliwa. Taki pakiet wystarczałby DT do nominalnej kontroli nad spółką i co najwyżej mógłby doprowadzić do konsolidacji udziałów PTC przez podmiot zależny, którym mogłoby być np. DeTe Mobil. (s. 3)

Elektrim w rozkładzieWedług PG, jedyną szansą Elektrimu na szybką spłatę obligatariuszy jest sprzedaż pakietu 38,% akcji ZE PAK. Maciej Radziwiłł ocenia natomiast, że Elektrim może zdobyć potrzebne do 15 grudnia 100 mln EUR poprzez sprzedaż mniejszych aktywów: Mostostalu Warszawa, Rafako, Megadexu, nieruchomości w Porcie Praskim; wg. drugiego scenariusza środki miałyby pochodzić z odzyskania części należnosci od Elektrimu Telekomunikacja po sprzedaży udziałów tej spółki w telewizji kablowej; dopiero na trzecim miejscu wymienił sprzedaż PAK. Żadnej z tych operacji, także sprzedaży PAK, nie da się zamknąć przed końcem br. (s. 16)

PULS BIZNESU

Tel-Energo jest coraz bliżej kupna TelbankuNBP otrzymał kilka ofert kupna akcji Telbanku, ale najpoważniejszą jest oferta Tel-Energo – wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych od „osoby zbliżonej do NBP”. Zgodnie z ustawą bank centralny musi sprzedać udziały do końca 2002 roku. Według analityków Telbank jest wart od 400 do 800 mln zł. (s. 7)