Środowy Przegląd Prasy

Softbank nie przeznaczy, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, środków z planowanej emisji obligacji zamiennych na bliżej nieokreśloną akwizycję zagrnicznej spółki, tylko na rozbudowę firmy i restrukturyzację zadłużenia.

PARKIET

CSS na łeb na szyję

Podczs wczorajszej sesji przeceniono papiery Computer Service Support o 32%. W ciągu zaledwie tygodnia akcje spółki straciły blisko 50%; według przedstawicieli spółki nie ma powodów dla tak wyraźnej przeceny (we wtorek na zamknieciu 6,7 zł, minimum historyczne). Według nieoficjalnych informacji, powodem wyprzedaży mogła pomyłka i skojarzenie CSS ze spółką portfelową MCI – CCS. Wartość tej ostatniej został przeszacowana w portfelu funduszu z 12,8 mln zł do 8,4 mln zł, czyli o 34%. (s. 2)

72 mln zł straty

Strata netto Optimusa po pierwszym półroczu br. wyniosła 72 mln zł. Głównym powodem tak wysokiej straty jest utworzenie rezerw na zobowiązani a podatkowe wynikające z postępowania UKS, oraz odpisów na poczet zmniejszenia wartości spółek Xtrade i Enterprise. W drugim kwartale Optimus miał 47,8 mln zł przychodów, 4,4 mln zł zysku brutto i 11 mln zł straty. Nowy prezes Optimusa przewiduje, że jeszcze w IV kw. br. spółka powinna osiągnąć zysk operacyjny. (s. 5)

Kosztowna przygoda z UMTS

Fińska prasa głośno komentuje porażkę Sonery na niemieckim rynku UMTS, nazywając ją błędem wszech czasów fińskiej gospodarki”. Sonera wspólnie z hiszpańska Telefonica Moviles tworzyła Group 3G, konsorcjum które posiadało licencję na UMTS w Niemczech. Obaj operatorzy wycofali się ostatnio z tego przedsięwzięcia. Sonera straciła ok. 4 mld EUR. Odpowiedzialnością obarczany jest rząd fiński, który kontroluje większość udziałów operatora. (s. 9)

PRAWO I GOSPODARKA

Softbank krajowy

Środki z emisji obligacji zamiennych, które pozyska Softbank (wielkość emisji, o której zadecyduje dzisiaj WZA to 80 mln zł), nie będą przeznaczone na akwizycję zagranicznej „firmy software'owej”, jak zapowiadał pod koniec lipca prezes Lesz. Zamiast tego będą wykorzystane do m.in. „pozyskiwania nowych produktów” oraz restrukturyzację szacowanego na 60 – 80 mln zł zadłużenia. (s. 1, 2)

Internet Jukos?

Rosyjski koncern naftowy Yukos będzie najprawdopodobniej właścicielem środkowoeuropejskiej grupy telekomunikacyjnej należącej do zbankrutowanego KPNQwest. W skład GTS CE wchodzi m.in. Internet Partners. Yukos nie ma żadnego doświadczenia na rynku telekomunikacyjnym, za to ogromne środki na inwestycje. (s. 5)

PULS BIZNESU

Powstanie park technologiczny

Zarząd miasta Łodzi postanowił przeznaczyć 13 ha terenów w okolicach lotniska Lublinek na park naukowo – technologiczny. Park ma przyciągnąć inwestorów z branży nowych technologii, laboratoria i spółki konsultingowe. Chęć współpracy wyraziły trzy łódzkie uczelnie. (s. 9)