Środowy Przegląd Prasy

Dziś rozpoczęły się zapisy na akcje ITI. Telmax zapowiada akwizycje niszowych spółek IT; przejęcia mają rozpocząć się latem i pochłonąć 10 mln zł.

PARKIET

Optimus kontynuuje wzrosty

Podczas wczorajszej sesji papiery Optimusa podrożały o ponad 4%. Od połowy maja akcje nowosądeckiej spółki zyskały już ponad 46%. Zdaniem analityków posunięcia nowego zarządu, jak 10-proc. redukcja załogi, uwiarygadniają go w oczach akcjonariuszy firmy. A zwolnienia mają być kontynuowane. (s. 2)

4-10 zł za akcję ITI

Widełki ceny emisyjnej akcji ITI będą dość szerokie – oceniają analitycy. Dziś rozpoczyna się przyjmowanie zapisów na akcje (widełki cen nie zostały opublikowane przed złożeniem tekstu do druku). W dostępnych raportach, BRE Bank oszacował akcje ITI na 3,6 – 4,1 zł. Na 3,45 zł wycenili akcję ITI analitycy CA IB. Według DM BOŚ, wartość papierów holdingu zamyka się w przedziale 6,54 – 8,54 zł. (s. 3)

Telmax rozpoczął polowanie

Telmax jest kolejną spółką, która zamierza dokonać konsolidacji rynku. Pierwsze akwizycje spodziewane są latem br. Według członka zarządu PTE Winterthur – jednego z głównych udziałowców Telmaksu, na przejęcia Telmax przeznaczy ok. 10 mln zł. Przejęcie liderów niszowych segmentów może wymagać nowej emisji akcji. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

AMS jednak dla Agory

Agora dobiła targu z AMS. Pierwsze przymiarki do zakupu AMS, Agora podjęła rok temu, teraz jednak przejmuje spółkę reklamy zewnętrznej znacznie taniej. Na początek w transakcjach pozasesyjnych Agora kupi 11,9% udziałów AMS po 20 zł za akcję; następnie ponad 200 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych (4,7% udziałów AMS) po 4 zł za sztukę. Ostatnim etapem transakcji będzie ogłoszenie przez Agorę wezwania na pozostałe akcje AMS po cenie 46 zł. Sprzedający gwarantuje, że Agora nabędzie w sumie minimum 68% akcji AMS. Rok wcześniej Agora ogłaszała wezwanie po cenie 70 zł . (s. 1, 3)

Komórkowa góra

W pierwszej połowie czerwca liczba działających telefonów komórkowych wyniosła w Polsce 11,45 mln i tym samym zrównała się z liczbą abonentów sieci stacjonarnych. Do końca roku, zakładając obecną dynamikę przyrostu, liczba użytkowników telefonów komórkowych powinna przekroczyć 13 mln . (s. 1, 8)

Polski Oracle zakończył rok finansowy

W zakończonym 31 maja br. roku finansowym, polski oddział Oracle osiągnął obroty w wysokości 253 mln zł, z czego 83% przypadało na sprzedaż licencji oraz usługi asysty technicznej. (s. 5)

PULS BIZNESU

Nowe media to dobra, ale kosztowna inwestycja

Wchodzący w skład ITI portal Onet.pl jest liderem na rynku portalowym, ale przynosi również ogromne straty. Rok 2001 Onat zakończył 24 mln zł straty. Krótkoterminowe zadłużenie sięgało 50 mln zł, a długoterminowe – 20 mln zł. (s. 7)