Środowy Przegląd Prasy

Prezes BRE Banku nic nie wie o rzekomym wycofaniu się Citibanku z konsorcjum mającego kupić od Vivendi udziały w Elektrimie Telekomunikacji. TP S.A. doszła do porozumienia z bankami i nie będzie musiała natychmiast spłacać 12,8 mld zł długu w związku z przekroczeniem warunków umowy.

PARKIET

W. Kostrzewa: nic nie wiem o rezygnacji Citibanku

Prezes BRE Banku W. Kostrzewa zapewnia, że plan skupienia w jednym podmiocie wszystkich aktywów Elektrimu Telekomunikacji jest nadal aktualny. Konsorcjum BRE i Eastbridge posiada wyłączność na negocjacje w sprawie odkupienia 49% udziałów w ET od Elektrimu. Eastbridge uczestniczy ponadto w innym konsorcjum, które planowało odkupienie udziałów Vivendi w ET. Obie transakcje miały być przeprowadzone równocześnie, a cały pakiet miał trafić do jednego podmiotu. Prezes Kostrzewa zaprzeczył, jakoby któryś z uczestników konsorcjum miał się wycofać z planu - choć na rynku pojawiły się pogłoski, że decyzję taką podjął Citibank. (s. 1)

TP S.A. porozumiała się z bankami

Telekomunikacja Polska nie będzie musiała wcześniej spłacać zaciągniętych w bankach kredytów na kwotę 12,8 mld zł. Ryzyko takie istniało w związku z możliwością przekroczenia poziomu zadłużenia netto do EBITDA, który w umowach kredytowych określono na 2,5. Przekroczenie poziomu mogło zostać spowodowane np. przez utworzenie w drugiej połowie 2001 roku 750 mln zł rezerwy na poczet zwolnień. Tymczasem jednak zarząd TP S.A. i banki podniosły poziom wskaźnika do wartości 3 na koniec tego półrocza. (s. 3)

Capital Partners inwestuje w Telmax

Capital Partners kupił 57,6 tys. praw poboru Telmaksu, dające po zamianie na akcje 173 tys. papierów i 22% głosów na WZA. To pierwsza inwestycja funduszu, którym zarządza Arkadiusz Śnieżko. Do końca roku fundusz zamierza rozszerzyć swój portfel do 5-8 spółek; oprócz integratorów CP jest skłonny przejąć firmę budującą sieci komputerowe oraz spółki tworzące oprogramowanie dla m-commerce. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Wirtualne złoto dla naiwnych

Fortune Club firmy Fortunet.pl rozsyła pocztą elektroniczną do niedoświadczonych inwestorów giełdowych propozycje wysokozyskownych inwestycji (120 do 300% w ciągu roku). Pomijając kwestię wiarygodności spółki, w swojej propozycji co najmniej trzykrotnie narusza przepisy prawa, m.in. oferuje bez wymaganego zezwolenia publicznego 100 tys. akcji PZU. (s. 3)

Banki zaoferują obligacje Plusa

Polkomtel podpisał umowę z czterema bankami na program emisji obligacji na kwotę 500 mln zł, z terminem ważności do 11 czerwca 2005 roku. Obligacje o wartości nominalnej 10 tys. zł za sztukę będą rozprowadzone w ofercie niepublicznej. (s. 4)

PULS BIZNESU

Optimus wyszedł z inwestycji w Pagi

Optimus sprzedał 44,3% akcji Pagi spółce Northern Lights Polska, jej głównemu udziałowcowi. zbył także prawa do wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej w 2001 roku. (s. 8)

ITI i Onet: umowa za 4 mln zł

Najpopularniejszy polski portal kupuje od ITI know how internetowy za 1 mln USD. Strony nie wyjaśniają, co jest przedmiotem umowy. Możliwe są ponadto kolejne płatności. (s. 8)