Środowy Przegląd Prasy

4Media (dawny Chemiskór) wiedziały co robią, przenosząc na gwałt aktywa z zakupionej spółki TheMotherShip Poland. Mimo to wierzyciele TMS nie składają broni.

PRAWO I GOSPODARKA

IACME pod nową egidą

Warszawski Kongres Międzynarodowej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw zdominował temat e-biznesu. Zebrani zgodzili się, że nowoczesne technologie pozwalają obniżyć koszty, usprawnić marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedstawiciele rządu poinformowali, że realizują drugi od 1999 r. program popularyzacji Internetu w sektorze MSP. Główne bariery rozwoju gospodarki elektronicznej, to zdaniem uczestników kongresu brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych i obawa przed zawieraniem elektronicznych transakcji. (s.4)

Coraz więcej Pro Futuro

Firma rozpoczęła w Szczecinie świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jest to trzecie miasto, w którym działa Pro Futuro. Do końca roku firma chce być obecna w 12 największych miastach Polski. (s.9)

PULS BIZNESU

e-Katalyst wprowadza kolejne portale do sieci

Inkubator internetowy opuszczą niebawem dwa nowe serwisy. Jednym będzie młodzieżowe forum wymiany poglądów HydePark, stworzone wraz z poznańską firmą Gamma Promotion a drugim serwis finansowy eAces, utworzony wraz ze spółką o tej samej nazwie. eAces ma oferować unikalne usługi finansowe, ale przed debiutem przedstawiciele firmy, ani inkubatora nie chcą zdradzić szczegółów. Do tej pory e-Katalyst zainwestował w serwisy Serio.pl i Pracuj.pl. (s.13)

Spółki z branży informatycznej nadal sprawiają zawód inwestorom

Spółki IT zostały mocno przecenione przez rynek, mimo pozytywnych wyników w I kw. br. Analitycy uważają, że inwestorzy byli na nie przygotowani i już dawno je zdyskontowali. Tymczasem rynek IT znajduje się w trendzie zniżkowym z powodu wolniejszego wzrostu polskiej gospodarki, a co za tym idzie niskich nakładów inwestycyjnych, w tym także na informatyzację. Z uwagi na zbliżające się wybory zahamowane zostały także duże zamówienia publiczne. Powoduje to obniżenie marż i ostrą konkurencję na rynku, której wyraźnie zaczynają nie wytrzymywać średnie firmy informatyczne. Z tego powodu analitycy przewidują rozpoczęcie procesu konsolidacji. Na bazie najsilniejszych spółek powstaną grupy kapitałowe, świadczące różnorakie usługi informatyczne. Analitycy nie najlepiej widzą także przyszłość spółek internetowych z powodu niskiej informatyzacji kraju, niskiej jakości połączeń telefonicznych i kurczącego się rynku reklamy. (s.25)

GAZETA WYBORCZA

Ahoj, komorniku

Komornik zajął mienie spółki TheMotherShip Poland, prawa do portalu Ahoj i znaki towarowe. Wystąpiła o to grupa prawników TMS, którym firma jest winna 500 tys. zł. Tymczasem zdaniem prawników nowy właściciel Ahoja - Internet Operator - wycofał wniosek o rozpoczęcie postępowania układowego i zaczął przenosić majątek TMS do innych spółek. Przedstawiciele Internet Operatora zaprzeczają jakoby rezygnowali z chęci porozumienie, jednocześnie stwierdzili, że portal Ahoj nie może stanowić pokrycia długów TMS, ponieważ należy już do Internet Operatora. (s.22)

Nie tylko dla Polaków

Sprzedaż imprez turystycznych przez Internet rozpoczęły serwisy Travelplanet i Virtual Trip. Wortal turystyczny skierowany do zagranicznych gości przygotowuje inkubator Net Investment. Wszystkie będą sprzedawać ofertę biur turystycznych, bilety lotnicze i innego rodzaju usługi jak miejsca w hotelach czy wynajem samochodów. (s.26)

PARKIET

Krok w dobrym kierunku

Zdaniem analityków wybór nowej rady nadzorczej Elektrimu gwarantuje wreszcie zabezpieczenie interesów udziałowców. Wybór strategicznego partnera - Vivendi lub Deutsche Telekom - będzie zależał od oferty jaką przedstawią obie firmy. W obecnej chwili DT proponuje 400 mln USD i w jego kierunku zdają się skłaniać akcjonariusze, którzy jednak oczekują na ruch Vivendi. (s.5)