Środowy Przegląd Prasy

Podczas jutrzejszego posiedzenia KERM ma zaopiniować projekt przesunięcia terminu uruchomienia telefonii UMTS z 2003 na 2004 rok.

PARKIET

400 mln EUR dla Elektrimu

Konsorcjum BRE Banku i Eastbridge chce za pakiet 49% udziałów Eklektrimu Telekomunikacja zapłacić 400 mln EUR. Według anonimowego informatora Parkietu do zakupu pakietu dojdzie najprawdopodobniej jeszcze przed NWZA Elektrimu zwołanym na 10 kwietnia. Oferta BRE i Eastbridge jest wyższa o 50 mln EUR od złożonej wcześniej przez Vivendi, jednak uwzględniając konieczny do zapłacenia podatek, kwota nie pokryje zobowiązań Elektrimu. (s. 1)

Netia – królowa spekulacji

Podczas wczorajszej sesji akcje Netii potaniały o 2%, przy obrotach wynoszących 2 mln zł. Jeszcze w poniedziałek wielkość obrotów przekroczyła 7 mln zł przy 15% wzroście – obecnie inwestorzy oczekują na wyniki WZA. Akcje Netii są obarcfzone obecnie największym ryzykiem pośród notowanych na GPW spółek. (s. 2)

Akcje TP S.A. znowu w dół

TP S.A. oficjalnie zakwestionowała wysokość i zasadność kar nałożonych na nią przez URT. Podczas wczorajszej sesji akcje TP S.A. straciły 1,5% przy obrotach przekraczających 71 mln zł. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Netia zniknie z Nasdaq

Netia, która jako pierwsza polska spółka zadebiutowała na Nasdaq zostanie wycofana z tego parkietu. Zarząd Nasdaq uzasadnia to nie spełnieniem przez Netię minimalnych warunków finansowych – spółka nie posiada majątku trwałego powyżej 4 mln USD ani 10 mln USD kapitału własnego. (s. 1, 2)

Parkiet zachęca spółki IT

Mimo stworzenia przez warszawską giełdę szeregu zachęt dla spółek nowych technologii, które zdecydują się na sprzedaż walorów w emisji publicznej, spółki te niechętnie wybierają się na giełdę. Udział spółek SITECH w kapitalizaccji GPW wynosił na koniec ub. roku 24%. (s. 4)

PULS BIZNESU

Polsat może wejść na GPW

Jeszcze w tym roku Polsat może sprzedać 33 do 49% akcji. Być może po pozyskaniu inwestora Polsat wejdzie na GPW. Takie rozwiązanie jest według szefa telewizji, Zygmunta Solorza, możliwe także w przypadku fiaska rozmów. (s. 7)

KERM ma jutro poprzeć prolongatę startu UMTS

Podczas jutrzejszego posiedzenia Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ma wyrazić opinię w sprawie przesunięcia terminu uruchomienia telefonii UMTS z 2003 roku na 2004. Decyzję w sprawie wniosków złożonych przez Polkomtel, PTC i Centertel musi ponadto wyrazić URT. (s. 8)