Środowy Przegląd Prasy

TP Internet zakłada uzyskanie w br. dodatniego wyniku operacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury chce sprawdzenia, czy France Telecom nie działa w TP S.A. na niekorzyść skarbu państwa jako mniejszościowego udziałowca.

PARKIET

Spekulanci sprzedawali akcje Netii

Po zakończeniu restrukturyzacji zadłużenia Netii obecni akcjonariusze spółki będą mieli w radzie nadzorczej tylko jednego przedstawiciela. Wczoraj w skład RN wszedł pierwszy przedstawiciel obligatariuszy, NWZA podjęło też decyzję o emisji maksymalnie 317,7 mln nowych akcji. (s. 1)

BRE sprzedaje Optimusa

Udział BRE w kapitale zakładowym Optimusa spadł poniżej 10%. BRE wystawił jednak ponadto opcję put w której zobowiązał się na wezwanie Grupy Onet odkupić od niej 2,5 mln akcji Optimusa. (s. 2)

ComputerLand niemile widziany

Wczoraj ARiMR podpisała ostateczny aneks do umowy z Hewlett-Packard na dostawę systemu IACS. Prezes agencji powiedział, że nie może wyrazić zgody na udział ComputerLandu i Compaqa jako podwykonawców kontraktu. (s. 4)

PULS BIZNESU

TP Internet wyjdzie na zero w 2002 roku

W ubiegły piątek sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładaowego TP Internet, spółki zależnej TP S.A. o 160 mln zł, do kwoty 383 mln zł. Pieniądze z dofinansowania w znacznej mierze są przeznaczone na dofinansowanie Wirtualnej Polski i inne rozwiązania internetowe. TP Internet przewiduje uzyskanie w 2002 roku dodatniego wyniku operacyjnego. TPI zlikwiduje utworzoną z Polsatem spółkę TP IP. (s. 4)

MI sprawdzi realcje TP S.A. z FT

Ministerstwo Infrastruktury wystąpi do resortu skarbu z prośbą o sprawdzenie, czy France Telecom nie łamie interesów Skarbu Państwa, jako mniejszościowego udziałowca w TP S.A. MI podejrzewa FT o uzyskiwanie nieuzasadnionych opłat za usługi doradcze. (s. 10)

PRAWO I GOSPODARKA

Liderzy IT uciekają

Dystans dzielący Prokom i ComputerLand od reszty spółek z branży informatycznej powiększył się w 2001 roku. (s. 1, 2)

TP S.A. wciąż jeszcze za droga

Rząd i URT popierają projekt przesunięcia terminu wprowadzenia usług UMTS o rok, z planowanego 2003 roku. Ponadto wczoraj prezes URT przedstawił posłom wyliczenia z których wynika, że w Polsce ceny usług telekomunikacyjnych nadal utrzymują się na poziomie wyższym niż w krajach UE. (s. 5)