Środowy Przegląd Prasy

Netia porozumiała się z obligatariuszami, którzy obejmą akcje nowej emisji spółki. Z kolei obligatariusze Elektrimu nie są zadowoleni z propozycji zarządu holdingu - nie chca żadnej redukcji długu i domagają się rekompensaty za opóźnienia w spłacie.

PARKIET

Wierzyciele przejmują Netię

Netia porozumiała się z wierzycielami; zdaniem analityków, do wierzycieli Netii trafi do 370 mln akcji. Początkowo zapowiadano, że ratunkowa emisja wyniesie do 600 mln papierów. Według analityków, redukcja zadłużenia nie oznacza końca problemów spółki. Kłopoty finansowe przyniosły szkodę wizerunkowi firmy w oczach klientów, nowi udziałowcy to ponadto w dużej mierze fundusze obligacyjne – ich strategia nie przewiduje angażowania się w akcje, co oznacza, że będą stanowili poważne źródło podaży. (s. 1)

Obligatariusze już krytykują

Nowe propozycje spłaty wynoszących 480 mln EUR zobowiązań, przedstawione wczoraj przez zarząd Elektrimu spotkały się już z krytyką obligatariuszy. Elektrim zaproponował dwa warianty: w pierwszym spłóaciłby 75% długu: 5% w ciągu miesiąca, 40% do końca 2003 i 30% długu w 2004. W drugiej wersji Elektrim miałby spłacić 85% długu: 5% w ciągu miesiąca, 35% do końca 2003, 12% w 2004 i przez kolejne lata do 2007 roku po 11% rocznie. „To nie jest poważna oferta” – skomentował Jarosław Golacik z Centaurus Capital, przedstawiciel wierzycieli. Oczekujemy spłaty całości długu i rekompensaty za opóźnienie. (s. 2)

Nadal trzymaj Agorę

Przychody Agory mogą wzrosnąć do 2 mld zł, jeśli jej plany zakupów na rynku medialnym powiodą się – ocenia w raporcie z 1 marca Benita Mikołajewicz z ING Barings. Wycenę akcji Agory podwyższono w raporcie do 58,2 zł. (s. 5)

PRAWO I GOSPODARKA

IT na eksport

Polskie firmy tworzące oprogramowanie eksportują na kwotę około 100 mln USD. Zdecydowaną większość wypracowują niewielkie przedsiębiorstwa dysponujące unikalnymi produktami. Według specjalistów rynek eksportowy ma szanse się rozwinąć – pogorszyła się np. sytuacja polityczna w Indiach i Pakistanie, które dostarczają USA i Europie Zachodniej usług outsourcingu produkcji oprogramowania. (s. 1, 2)

Deutsche Telekom: wielka strata

W czwartym kwartale ub. roku DT poniósł stratę netto w wysokości 2,5 mld EUR, głównie w związku z inwestycjami w Voicestream, amerykańskiego operatora komórkowego. W całym roku 2001 strata wyniosła 3,5 mld EUR. (s. 8)

PULS BIZNESU

MSP szlifuje kształt nowego telekomu

Do tworzonej pod auspicjami MSP Krajowej Grupy Telekomunikacyjnej, może trafić TV Familijna, a nawet Netia albo El-Net. Dziś odbywa się ponadto posiedzenie rady nadzorczej Polkomtela, podczas którego mogą zapaść decyzje w sprawie zmian w zarządzie. Może to stanowić wstęp do włączenia operatora do grupy. (s. 1, 4)