Środowy Przegląd Prasy

Strata PSE może w 2001 roku sięgnąć 500 mln zł. Spółka planuje zmianę strategii, jednak nie wycofa się z przedsięwzięć telekomunikacyjnych.

PARKIET

ComputerLand może stracić twarz

CL jest głównym podwykonawcą Hewlett-Packard w kontrakcie na przygotowanie i wdrożenie systemu IACS. To rekordowy kontrakt CL, opiewający na 20 mln EUR, do którego wykonania powołana została spółka AgroComp. CL czeka jednak prawdopodobnie renegocjacja umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (s. 3)

BRE sprzedawał Optimusa

W ciągu kilku sesji po podziale spółki BRE sprzedał prawie 3% akcji Optimusa. BRE posiada nadal 15,6% akcji nowosądeckiej firmy. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Bez przeciwwagi dla TP

Grupa obejmująca Tel-Energo, NOM i Dialog nie powstanie wcześniej niż za dwa – trzy lata. Dodatkową niewiadomą jest udział w takiej grupie Polkomtela. (s. 5)

Urząd antymonopolowy bada Cesky Telecom

Czeski urząd antymonopolowy zbada, czy CT uniemożliwia ponad 250 tys. klientów najtańszego abonamentu przejście do innego operatora. (s. 6)

PULS BIZNESU

TP S.A. dostała pięć ofert na billing

O kontrakt na system billingowy dla klientów biznesowych TP SA wartości 200 mln zł rywalizują HP, IBM, Amdocs, EDS i Cap Gemini. We wszystkich ofertach powtarzają się jednak dwaj dostawcy technologii – Amdocs i Kenan. (s. 3)

Strata PSE za 2001 rok może sięgnąć 500 mln zł

Nowy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych zapowiada utworzenie rezerw na przeterminowane należności spółki. Ubiegły rok PSE zamknie prawdopodobnie stratą w wysokości 500 mln zł. PSE przygotuje nowa strategię, która zakłada m.in. pozbycie dużej części spółek zajmujących się działalnością pomocniczą. PSE nie zrezygnuje natomiast z zaangażowania w branżę telekomunikacyjną. (s. 4)