Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Strata PSE może w 2001 roku sięgnąć 500 mln zł. Spółka planuje zmianę strategii, jednak nie wycofa się z przedsięwzięć telekomunikacyjnych.

PARKIET

ComputerLand może stracić twarzCL jest głównym podwykonawcą Hewlett-Packard w kontrakcie na przygotowanie i wdrożenie systemu IACS. To rekordowy kontrakt CL, opiewający na 20 mln EUR, do którego wykonania powołana została spółka AgroComp. CL czeka jednak prawdopodobnie renegocjacja umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (s. 3)

BRE sprzedawał OptimusaW ciągu kilku sesji po podziale spółki BRE sprzedał prawie 3% akcji Optimusa. BRE posiada nadal 15,6% akcji nowosądeckiej firmy. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Bez przeciwwagi dla TPGrupa obejmująca Tel-Energo, NOM i Dialog nie powstanie wcześniej niż za dwa – trzy lata. Dodatkową niewiadomą jest udział w takiej grupie Polkomtela. (s. 5)

Urząd antymonopolowy bada Cesky TelecomCzeski urząd antymonopolowy zbada, czy CT uniemożliwia ponad 250 tys. klientów najtańszego abonamentu przejście do innego operatora. (s. 6)

PULS BIZNESU

TP S.A. dostała pięć ofert na billingO kontrakt na system billingowy dla klientów biznesowych TP SA wartości 200 mln zł rywalizują HP, IBM, Amdocs, EDS i Cap Gemini. We wszystkich ofertach powtarzają się jednak dwaj dostawcy technologii – Amdocs i Kenan. (s. 3)

Strata PSE za 2001 rok może sięgnąć 500 mln złNowy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych zapowiada utworzenie rezerw na przeterminowane należności spółki. Ubiegły rok PSE zamknie prawdopodobnie stratą w wysokości 500 mln zł. PSE przygotuje nowa strategię, która zakłada m.in. pozbycie dużej części spółek zajmujących się działalnością pomocniczą. PSE nie zrezygnuje natomiast z zaangażowania w branżę telekomunikacyjną. (s. 4)