Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Rządowe rozporządzenie określiło terminy, w jakich wojsko zwolni częstotliwości operatorom UMTS.

PARKIET

ComputerLand podtrzymuje planyComputerLand zapewnił o dotrzymaniu prognoz wyników ogłoszonych na początku br. Zyski spółki mają wzrosnąć o 25% w porównaniu z rokiem ub., przy czym 37% przychodów ma pochodzić z sektora bankowego – podobnie jak w 2000 roku. CL zamierza zwiększać w przyszłych latach udział sektora bankowego w swoich przychodach. (s. 4)

Spekulacje pod TDCPo raz kolejny znacząco wzrosły akcje Szeptela. Po ostatniej ofercie notowania Szeptela spadły do około 20 zł, jednak obecnie od kilku dni obserwowane są kilkunastoprocentowe wzrosty. Cena na zamknięciu we wtorek wyniosła 26,1 zł. Część analityków uważa, że wzrosty to „gra pod inwestora”, którym ma zostać TDC. (s. 4)

AOL Time Warner obniża prognozyAOL TW obniżył prognozy na bieżący i przyszły rok. W 2001 zysk operacyjny powiększony o amortyzację zwiekszy się o 20%, a przychody o 5% - 7%. Według pierwotnych założeń zysk EBITDA miał wzrosnąć o 31%, a przychody ze sprzedaży – o 10,5%, do 40 mld USD. Powodem korekty jest załamanie rynku reklamowego, pogłębione po atakach na WTC i Pentagon. (s. 10)

PRAWO I GOSPODARKA

Szybko i pewnieSpośród 66 tys. posiadaczy kont Inteligo, 8 tys. stanowią firmy. Atrakcyjność internetowego konta wynika z wysokiego oprocentowania. (s. 9)

PULS BIZNESU

Wojsko zwolni czestotliwości UMTSRząd przyjał rozporządzenie, które umożliwi zwolnienie przez resort obronności częstotliwości koniecznych do powstania sieci UMTS. Rozporządzenie określa, które częstotliwości zostaną udostępnione od 1 stycznia 2003. Wczesniej (od 1 stycznia 2002 roku) zostaną przez wojsko zwolnione trzy kanały, które przeznaczone będą do testów telefonii 3G. (s. 4)

Polkomtel wyłoży na UMTS 4 mld złSpółka zadecyduje o wyborze źródeł finansowania na początku 2002 roku. Prezes Polkomtela, Marek Mroczkowski popiera przesunięcie terminu rozpoczęcia usług UMTS oraz porozumienie w sprawie wspólnej budowy infrastruktury sieci przez operatorów. (s. 6, 7)

GAZETA WYBORCZA

Brak polotuWedług raportu I-metrii, w Polsce działa już 850 detalicznych sklepów internetowych. Sklepów przybywa wolniej niż wpoprzednich latach. Jedna trzecia oferty sklepów to książki i innne wydawnictwa. (s. 23)