Środowy Przegląd Prasy

Ustawa o podpisie elektronicznym czeka już tylko na podpis prezydenta. Przegłosowane przez Sejm poprawki Senatu m.in. dają MG większy nadzór nad firmami certyfikacyjnymi.

PRAWO I GOSPODARKA

TP S.A. da wsi Centertela

Rozporządzenie umożliwiające wykorzystanie na obszarach wiejskich jako telefonów stacjonarnych - telefonów komórkowych starej generacji może wzmocnić pozycję TP S.A. Realizacja projektu zajmie się TP S.A., dostawcą infrastruktury będzie PTK Centertel. Sieć NMT posiadająca pojemność ok. 250 tys. numerów udostępniona zostanie operatorom, którzy podłączą telefony NMT jako bezprzewodowe telefony stacjonarne. Możliwy jest scenariusz, w którym operatorzy niezależni będą mogli korzystać z sieci Centertela tylko na terenach, którymi nie interesuje się TP S.A. (s. 1, 2)

Przychody Crowley Data wyniosą 12 – 14 mln zł

Operator sieci DATASTAR, oferujacy stały dostęp do Interentu i szybką transmisję danych, chce uzyskać ze sprzedaży w 2001 roku 12 do 14 mln zł. Przyszłoroczne przychody mogą według przedstawicieli CD wynieść około 40 mln zł. Spółka ma około 400 klientów, głównie irm z sektora MSP. W ciągu dwóch lat CD przeznaczyć chce na inwestycje w sieć DATASTAR 100 mln USD. (s. 6)

PARKIET

KGHM negocjuje sprzedaż spółki

Telefonia Lokalna przedłużyła ważność wartej 800 mln zł umowy kredytowej, której gwarantem jest KGHM, do 28 grudnia br. KGHM prowadzi rozmowy na temat sprzedaży spółki, która poniosła w I półroczu br. 66 mln zł straty. (s. 4)

Giełdowa spółka traci udziały w Internet Idea

Udziałowcy Internet Idei wezwali STGroup do zapłacenia 10,5 mln zł kary, w związku z niezrealizowaniem założeń umowy inwestycyjnej. STGroup miało podwyższyć kapitał zarządzającej portalem YoYo.pl spółki o 4,6 mln zł. W przeciwnym przypadku wrocławski dystrybutor straci udziały w Internet Idei (77% głosów na WZA). (s. 4)

PULS BIZNESU

MG chce prolongować spłaty rat za koncesje

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało teleoperatorom prolongatę spłaty rat koncesyjnych. Netia, Telefonia Lokalna i El-Net domagają się ich umorzenia i zapowiedziały przygotowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. (s. 4)

... a operatorzy GSM – opóźnić UMTS

PTC, Polkomtel i Centertel chcą przesunięcia o rok daty rozpoczecia świadczenia usług UMTS. W przypadku wyrażenia przez URT zgody na ten projekt, telefonia 3 G zostanie uruchomiona w Polsce na początku 2004 roku. (s. 4)

GAZETA WYBORCZA

Państwo bierze swoje

NWZA Telekomunikacji Polskiej 12 października br. zadecyduje o podziale zysku za 2000 rok i wypłacie dywidendy dla skarbu państwa w wysokości 150 mln zł. Całość dywidendy z zysku za rok 2000 wyniesie, na podstawie ustaleń pomiędzy MSP a konsorcjum Kulczyk Holding i France Telecom, 450 mln zł. (s. 25)

e-końcówka kadencji

Sejm przyjął niemal wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o podpisie elektronicznym. Izba niższa parlamentu postanowiła też, że obniżoną 7% stawką VAT zostaną objęte wszystkie połączenia z Internetem. (s. 23)