Środowy Przegląd Prasy

Minister Aldona Kamela-Sowińska zastanawia się nad zaskarżeniem decyzji TP S.A. o niewypłacaniu dywidendy. Monopolistyczna polityka TP S.A. stanowi dla innego ministra – Tomasza Szyszki - element obrony przed zarzutami o nieudolne prowadzenie spraw resortu łączności.

PARKIET

Będzie dywidenda w TP S.A.

Departament Spółek Strategicznych MSP zarekomendował zaskarżenie decyzji walnego zgromadzenia TP S.A. o niewypłacaniu dywidendy. Uchwała o dywidendzie nie przeszła w głosowaniu podczas WZA ze względu na głosy wstrzymujące się. Za wypłatą oddano 498 mln głosów, przeciw 490 mln, wstrzymało się 32 mln. Według MSP do zatwierdzenia wypłaty wystarczy zwykła większość. (s. 3)

Credit Agricole został inwestorem w EFL

Francuski bank podpisał wczoraj umowę, na mocy której odkupi wszystkie akcje funduszu od dotychczasowych akcjonariuszy. Poziom ceny proponowanej przez CA zostanie ustalony w ciągu 4-6 tygodni. Francuzi nie wykluczają wycofania akcji EFL po realizacji wezwania. (s. 4)

RZECZPOSPOLITA

Mały popyt na Internet z satelity

UPC zaprzestanie świadczenie usług dostępu do Internetu poprzez anteny satelitarne i łącza telefoniczne. Dotychczasowi abonenci mogą korzystać z dostępu przez satelitę jedynie do połowy sierpnia br. Z usługi Chello Satelitarne korzysta w Warszawie i Krakowie 1600 abonentów. (s. B2)

PRAWO I GOSPODARKA

Odpowiedź Szyszki

Minister Łączności, Tomasz Szyszko, ustosunkował się do zarzutów przedstawionych w piśmie wiceprezesa NIK. Jego zdaniem polityka MŁ była zasadna, a np. spowolnienie liberalizacji rynku telekomunikacyjnego wynikało z przyjętego przez rząd harmonogramu, przedłużenia prac legislacyjnych oraz monopolistycznych działań TP S.A. (s. 2)

Urlop w fabrykach chipów

Fujitsu oraz NEC przedłużyły swoim pracownikom wakacje. W związku z załamaniem światowego rynku półprzewodników przedstawiciele obu firm zdecydowali o czasowym zamknięciu lub ograniczeniu produkcji w swoich fabrykach. (s. 5)

PULS BIZNESU

Rynek zweryfikował spółki internetowe

Resztki internetowej hossy zdołały wykorzystać, wchodząc na giełdę jedynie MCI, Interia, Getin oraz Hoga. Zakończona w atmosferze skandalu subskrypcja Areny oraz dekoniunktura zamknęły na razie drogę na GPW pozostałym spółkom. (s. 15)