Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Fundusze inwestycyjne nadal są najwyraźniej niezadowolone z działań rady nadzorczej Elektrimu. Inwestorzy chcą zwołania NWZA spółki i wymiany przynajmniej trzech członków rady.

PRAWO I GOSPODARKA

Ericsson i Lucent TechnologiesFirmy wspólnie wygrały w przetargu na rozwój sieci komórkowej w Arabii Saudyjskiej. Wartość podpisanych kontraktów z tego tytułu sięgnie 600 mln USD. Do końca przyszłego roku przyłączonych zostanie ponad 1,1 mln nowych abonentów. (s. 6)

Emax szuka inwestoraPo fiasku emisji poznańska spółka zajmująca się integracją zamierza w ciągu dwóch – trzech miesięcy pozyskać inwestora finansowego. Emax nie wyklucza ponowienia próby emisji i nie będzie składał wniosku o wycofanie papierów z obrotu publicznego. (s. 11)

PULS BIZNESU

Elektrim: pogłoski o kolejnym NWZAWedług nieoficjalnych informacji, londyńskie fundusze inwestycyjne Invesco, Flemings i Schroders domagają się zwołania kolejnego NWZA spółki, które doprowadzić ma do zmian w radzie nadzorczej. Członkowie rady, w opinii funduszy, zaangażowali się w rozgrywki personalne i walkę o władzę w zarządzie Elektrimu. (s. 9)

Deutsche Telekom: obligacje za 8 mld USDDT wyemitowało pięcioletnie obligacje wartości 4,5 mld EUR i dziesięcioletnie wartości 3,5 mld EUR. Przyjęto już na nie zamówienia wartości 15,5 mld EUR. W tym roku DT ma do wykupienia obligacje wartości 12,7 mld EUR, a ponadto dług wielkości 69 mld EUR. (s. 14)

PARKIET

Vivendi sprzeda pion łącznościowy Elektrimu?Według agencji ratingowej Standard and Poors, Vivendi rozważa w swojej średnioterminowej prognozie sprzedaż przejętych od Elektrimu aktywów telekomunikacyjnych. Agencja miała nie zmieniać w związku z tym oceny Vivendi ( w grę miałoby wchodzić obniżenie ratingu) w kontekście objęcia przez koncern kontroli nad telekomunikacyjną częścią Elektrimu. (s. 2)

Jacek Merkel zainwestował w MurawskiegoSąd zarejestrował akcje 4Media serii F. Pieniądze z tych walorów przeznaczone są na zakup przez spółkę udziałów w Murawski Holding. Oznacza to, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że ze środków tych nie będą spłaceni wierzyciele 4Media. (s. 4)

RZECZPOSPOLITA

Zarobki dwa razy wyższe od przeciętnychWartość polskiego rynku oprogramowania wynosiła w 2000 roku według ocen Datamonitor 387 mln USD. W polskim przemyśle informatycznym zatrudnionych było 82 tys. osób, z czego 27 tys. przy tworzeniu oprogramowania. Średnie roczne zarobki wyniosły według Datamonitor 9450 USD, wobec średniej krajowej 5400 USD. (s. B1)