Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Środowy Przegląd Prasy

Analizę polskich portali, o dosyć zaskakujących wnioskach, przeprowadzili analitycy DM Elimar.

RZECZPOSPOLITA

322 mld zł przychodów w 2010 r.Według firmy badawczej UMTS Forum tyle wyniosą za 9 lat dochody operatorów sieci 3G na całym świecie. Ich poziom będzie rósł stopniowo: w 2005 r. wyniesie 50 mld USD a 2 lata później już 270 mld USD. Do końca dekady 30% światowej populacji będzie używało telefonów komórkowych a 28% telefonów w systemie UMTS. W tym czasie 66% przychodów operatorów telefonicznych będzie pochodziło z innych usług niż przekazywanie głosu. (s.B2)

Nie ma e-recesjiEuropejskie e-commerce optymistycznie patrzy w przyszłość - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiej firmy telekomunikacyjnej Energis. 75% szefów witryn handlowych jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 6 mc wzrosną ich obroty. Nastąpi to dzięki wzrostowi konkurencyjności, przyspieszeniu transmisji danych w skali rynku i upowszechnieniu Internetu. Mimo fali zwolnień w amerykańskich firmach internetowych 37% ankietowanych szefów europejskich firm zamierza w ciągu pół roku zwiększyć zatrudnienie. Ich zdaniem najbardziej perspektywiczne branże, to: turystyka, sprzedaż książek i płyt a także usługi finansowe. Za najlepszą reklamę 38% z uważa ogłoszenia w tradycyjnych mediach, zwłaszcza w telewizji. Na Internet wskazuje natomiast 28%. Z 250 respondentów 40% wskazuje na Londyn jako stolicę europejskiego e-biznesu, 8% twierdzi, że jest nią Amsterdam a po 6%, że Paryż lub Monachium. (s.B3)

PARKIET

Prokom łoży na Internet45 mln zł netto straciła Wirtualna Polska w 2000 r. przy wartości sprzedaży 7,8 mln zł. Na minusie zakończył rok także inne spółki Prokom Internet (PI): ce-market - strata 1,2 mln zł, Internet Wizards - 1,4 mln zł. Samo PI zanotowało w ub. r. 5,5 mln zł straty netto. Prokom Software natomiast wypracował w 2000 r. 827 mln zł przychodu, z czego 380 mln zł zawdzięcza kontraktom z trzema klientami: Wartą i PZU, TP S.A. W portfelu gdyńskiej firmy wzrosła w jednak o 57% w ub.r. ilość średnich i małych kontraktów. (s.4)

MCI wyemituje obligacje

Fundusz zamierza wyemitować obligacje o wartości 40 mln zł o terminie wykupu od 3 do 5 lat. Emisja ma zapewnić środki inwestycyjne do końca 2002 r. Dodatkowo w przyszłym roku 10 mln zł na ten cel będzie pochodzić ze sprzedaży udziałów w spółkach aktualnie znajdujących się w portfelu MCI. (s.4)

PRAWO I GOSPODARKA

Podróże nie tylko on-line

29% Amerykanów wykupuje usługi turystyczne za pośrednictwem Internetu a drugie tyle zasięga w Sieci informacji przed wizytą w biurze turystycznym. W 2000 r. wartość tego rynku w USA osiągnęła 18 mld USD a do 2006 r. wzrośnie do 63 mld USD. Nabywców tych usług trudno skłonić do lojalności względem jednego serwisu: 10% nabywców biletów lotniczych zagląda tylko na jedną stronę przed dokonaniem transakcji; 60% zagląda na dwie lub trzy a 25% na cztery lub więcej. Podobnie jest w przypadku rezerwacji miejsc w hotelach i wynajmu samochodów. W porównaniu do oferty dla klientów indywidualnych znacznie wyższy potencjał wzrostu mają usługi dla firm, wykupujących wyjazdy służbowe dla pracowników. Ten rynek urośnie z 4 mld w 2000 r. do 31 mld w 2006 r. (s.5)

Infor na Wirtualnej

Portal prawno-gospodarczy Infor udostępnia swoje treści w Wirtualnej Polsce. Przedsięwzięcie ma umocnić pozycję firm na rynku B2B. Obie firmy zainicjowały także współpracę w dziedzinie wspólnej sprzedaży powierzchni reklamowej. (s.5)

Elimar ocenia portale

Analitycy DM Elimar podzielili polskie portale na trzy grupy pod względem szans rynkowych. Do pierwszej zaliczyli Wirtualną Polskę i Onet - o niezagrożonej pozycji. Do nich dołączyli Interię i Hogę, wyróżniające się korzystnie zawartością. Portale z drugiej grupy - Arena, Poland.com i Portal - mają mniejsze szanse rynkowe, ale pozytywna jest obecność w nich inwestorów. Do trzeciej grupy - o najgorszych perspektywach zaliczyli - Ahoj i YoYo. (s.16)

GAZETA WYBORCZA#

I znowu klapa$

Nie doszła do skutku emisji akcji Szeptela z uwagi na przedłużające się negocjacje z TDC Internet. Sojusz z tą firmą miał być zasadniczą zachętą dla inwestorów, aby kupili akcje spółki z Szepietowa. Szacowano, że wpływy z emisji wyniosą ok. 170 mln zł. Szeptel potrzebuje 140 mln USD w ciągu 2-3 lat na budowę ogólnopolskiej sieci światłowodowej. (s.22)