Środowy Przegląd Prasy

Członkowie zarządu funduszy emerytalnych sceptycznie zapatrują się na pomysł MSP, dotyczący sprzedaży akcji TP SA funduszom.

GAZETA WYBORCZA

Spadek w stylu techno

Od początku lutego wartość polskiego giełdowego sektora TMT spadła o ponad 12 mld zł. Papiery Optimusa czy Netii straciły na wartości o ponad połowę, Prokomu i Elektrimu o ponad 40%. Za szczęściarzy można więc uznać akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej, której kurs spadł „tylko” o 16%. Wtorkowa sesja, na której po raz pierwszy od tygodnia odnotowano wzrost cen większości notowanych spółek technologicznych może oznaczać koniec bessy. (s. 29)

PULS BIZNESU

Magnus tworzy sieć internetowych kiosków

Magnus Infosystem zamierza wybudować za kwotę 20 mln zł 800 multimedialnych kiosków. Pierwszych 200 kiosków powstać ma w 2001 roku. Multimedialne kioski to urządzenia z monitorem dotykowym umożliwiające dostęp do wybranych informacji oraz Internetu. Pilotażowa sieć 17 kiosków powstała w ciągu ostatnich trzech lat i cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności, głównie ze względu na usługę umożliwiającą wysyłanie darmowych SMS-ów. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

Nie czas na usługi

Dostarczenie informacji oraz zaawansowanych narzędzi nie wystarcza do powodzenia portalu medycznego. Według wyników badań Boston Consulting Group, 36% internetowych pacjentów stosuje się do rad pozyskanych z witryn www. Według raportu, z usług portali korzystają głównie kobiety. 23% ankietowanych omawia uzyskane w Sieci informacje z lekarzem. (s. 5)

Fundusze emerytalne nie pomogą sprzedać TP

Członkowie zarządów towarzystw emerytalnych nie są zachwyceni pomysłem zakupu akcji TP SA, który przedstawiła minister Aldona Kamela-Sowińska. Zdaniem prezesa PTE BIG BG, pomysł nie ma wielkich szans powodzenia. Wynika to między innymi z ograniczeń inwestycyjnych funduszy. Nie mogą one inwestować w akcje jednej spółki więcej niż 5% aktywów. Zdaniem prezesa PTE BIG BG, Skarb państwa nie uzyskałby w ten sposób więcej niż 1 mld zł. (s. 10)

PARKIET

100 mln dla Zilliona

Zillion, spółka Softbanku i TeleDenmark, przedstawić ma jeszcze w br. ujednoliconą ofertę dla sektora administracji. Softbank liczy, że właśnie z tego sektora uzyska w roku 2001 25% przychodów. Tylko w obecnym roku inwestycje w Zilliona wynieść mają 100 mln zł, przy czym połowa tej sumy pochodzić będzie z Softbanku. (s. 4)

Hoga.pl - publiczna

Komisja Papierów Wartościowych zadecydowała wczoraj, że Hoga.pl zostanie dopuszczona do obrotu publicznego. Kapitał akcyjny portalu wynosi 2 mln zł w 2 mln akcji serii A, B oraz C, o wartości 1 zł każda. Przedmiotem pierwszej publicznej oferty będą 2 mln walorów serii D. Planowany terminy subskrypcji to 17 - 27 kwietnia br. (s. 2)