Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sprzedaż znad grobu

Giełdowa komisja ds. bezpieczeństwa i obrotu papierami wartościowymi ustaliła, że były szef rady nadzorczej Webvan, Louis Borders, sprzedał 45 milionów akcji upadłego dotcomu na krótko przed ogłoszeniem przez firmę bankructwa.

Louis Borders sprzedawał akcje po 6 centów za sztukę 22 czerwca br., a więc nieco ponad dwa tygodnie przed zakończeniem przez firmę działalności operacyjnej. Firma poprosiła 9 lipca br o ochronę sądu podczas postępowania upadłościowego i zwolniła 2000 pracowników. Po transakcji z 22 czerwca, były szef Webvan zachował jeszcze 4 mln akcji.

Webvan realizował zamówienia na produkty spożywcze składane poprzez Internet. W listopadzie 1999 zadebiutował na Nasdaq. Za akcje Webvan płacono podczas zwyżki nawet 38,5 USD.

W ciągu dwóch lat deficytowa działalność Webvan pochłonęła blisko 1 mld USD.

<i>Źródło: CNET.com</i>