Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sprzedaż przez Internet może być opodatkowana kartą

  • (aja),

Przedsiębiorca wykorzystujący do handlu Internet może płacić kartę podatkową. Musi jednak spełniać wymogi przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.

Klienci najczęściej zamawiają wybrane artykuły przez Internet lub telefonicznie. Realizacja zamówień polega na wysyłce towarów do klientów pocztą lub za pośrednictwem kurierów. Zapłata za towar pobierana jest przy jego odbiorze lub dokonywana przelewem na konto bankowe. Ten sposób prowadzenia handlu może być opodatkowany kartą podatkową jako usługi w zakresie sprzedaży artykułów nieżywnościowych (przemysłowych). Dla skorzystania z tej uproszczonej formy rozliczeń muszą być jednak spełnione również pozostałe wymogi przewidziane w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zajmujący się handlem przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej, może oferować i sprzedawać wszystkie art. nieżywnościowe (przemysłowe), z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. A w przepisie tym wymieniono paliwa silnikowe, środki transportu samochodowego, części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, ciągników i motocykli oraz inne towary objęte koncesjonowaniem. Sprzedaż wszelkich innych artykułów nieżywnościowych (przemysłowych), poza wymienionymi, nie wyklucza podatnika z objęcia go zryczałtowanym sposobem opodatkowania w formie karty podatkowej. Pogląd ten podzielają organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 marca 2009 r. (nr IPPB1/415-23/09-2/JB).