Sprzedawcy i producenci polegają na partnerach w dziedzinie e-commerce

W opublikowanym badaniu "The Path to Commerce Service Provider Maturity" (Droga do dojrzałości dostawcy usług e-commerce) przeprowadzonym przez Forrester Consulting na zlecenie firmy hybris przedstawiono wymagania współczesnych liderów w dziedzinie handlu elektronicznego. Ponadto celem badania było określenie kierunku rozwoju dostawców usług e-commerce (ang. commerce service provider — CSP), by ci lepiej mogli zaspokajać potrzeby swoich klientów.

Według badania, 56% osób odpowiedzialnych za podejmowanie w firmach decyzji w zakresie e-commerce prowadzi aktywną współpracę z dostawcą CSP, natomiast tylko 12% prowadziło taką współpracę w przeszłości. Natomiast w 21% badanych firm nie funkcjonuje żadna relacja tego typu, ale będzie planowana w ciągu najbliższych 4 lat.

Około 90% ankietowanych dostawców usług e-commerce przyznaje, że za rosnącą złożonością realizowanych przez nich projektów stoi potrzeba zapewnienia obsługi wielu kanałów sprzedaży. Firmy przyglądają się całej swojej działalności, aby sprawdzić, gdzie mogą wygenerować przychody ze sprzedaży i zwiększyć integrację, nie traktują więc już handlu elektronicznego jako odseparowanego obszaru. Dodatkowy czynnik to handel mobilny — 59% ankietowanych firm stwierdziło, że współpracuje z dostawcą usług e-commerce, aby usprawnić obsługę tego coraz ważniejszego kanału i zintegrować go z pozostałymi obszarami swojej działalności handlowej.

W ramach przygotowywania raportu przeprowadzono badanie ilościowe, w którym wzięło udział 156 specjalistów ds. marketingu, IT oraz e-commerce z firm europejskich uzyskujących online przychody na poziomie co najmniej 20 mln USD. Wykonano również dodatkowe badanie ilościowo-jakościowe z udziałem wyższej kadry kierowniczej z 21 europejskich przedsiębiorstw świadczących usługi e-commerce.

W swoich rekomendacjach przy określaniu kierunków rozwoju dla dostawców CSP, firma Forrester podkreśla, że powinni oni znaleźć swoją niszę(czy to w handlu detalicznym, czy też w sektorze zaawansowanych technologii, towarów powszechnego użytku, branży opieki zdrowotnej lub telekomunikacji), gdyż znajomością specyfiki działalności wybranej branży jest wymogiem stawianym przez klientów.