Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sprzedano 1,24 mln akcji Onetu

Zgodnie z wcześniejszym wezwaniem TVN doszło do sprzedaży akcji Grupy Onet.pl. Inwestorzy zdecydowali się pozbyć 1,24 mln akcji. TVN chciał przejąć ponad 1,42 mln.

TVN zaaranżował wezwanie do sprzedaży akcji Onetu, by przejąć całość udziałów w spółce i wycofać ją z giełdy. Za jedną akcję płacił 165 zł. Przed ogłoszeniem wezwania TVN, poprzez spółkę Grupa Onet Poland Holding BV posiadał ponad 6,6 mln akcji Grupy Onet.pl, które stanowiły 82,3% kapitału zakładowego i taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. TVN, Grupa Onet Poland Holding BV oraz Grupa Onet.pl SA należą do grupy kapitałowej ITI.

Informację podajemy za PAP.