Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sprzedać internautę

Agencja marketingowa Magic Group tworzy społeczność internetową na potrzeby bezpośrednich kampanii reklamowych. Do końca roku projekt pochłonie ok. 1,2 mln zł.

Serwis Magic Club wystartował 2 tygodnie temu i od tego czasu zgromadził 325 zarejestrowanych użytkowników, ale autorzy projektu liczą, że do końca roku będzie ich ok.100 tys. Optymizm uzasadnia, ich zdaniem, przykład podobnych przedsięwzięć funkcjonujących na polskim rynku. Ta rzesza użytkowników ma stanowić obiekt ściśle sprofilowanych kampanii marketingowych, w modelu permission marketing - użytkownicy serwisu są świadomi, że będą celem kampanii promocyjnych. Ich rejestracja i aktywność w serwisie (np. udział w badaniach rynkowych) jest punktowana a zebrane punkty mogą być wymieniane na towary oferowane przez współpracujące z serwisem firmy. Magic Group finalizuje rozmowy z Merlinem, internetową Galerią Centrum i katalogiem wysyłkowym Błękitni.

Po dwóch tygodniach działalności liderzy punktacji zebrali ekwiwalent 1/4 najtańszej oferty (250 pkt., czyli 10 zł).

Założyciele serwisu chcą zainteresować swoją propozycją firmy z sektorów: FMCG, telekomunikacyjnego, finansowego, turystycznego i motoryzacyjnego. Prowadzą pierwsze negocjacje z dwoma dużymi firmami z tych branż.

Od przyszłego tygodnia rozpocznie się kampania promocyjna Magic Club w Onecie, YoYo i Hodze, a potem także kampania afiliacyjna w internetowych serwisach informacyjnych. Magic Group (200 tys. zł kapitału zakładowego) zamierza zainwestować do końca roku 2 mln zł, z czego ok. 60% przypadnie na projekt Magic Club.

Firmę prowadzą obywatele tureccy, a udziałowcami , obok założycieli (45%), jest turecka firma elektroniczna Telestar (10%) i prywatny inwestor (45%).