Sprawdź swój angielski przez internet

Począwszy od poniedziałku 26 września każdy będzie mógł wziąć udział w Ogólnopolskim Teście Języka Angielskiego. Test jest przeprowadzany online i kończy się certyfikatem.

Test języka angielskiego będzie dostępny przez trzy tygodnie. Obejmować będzie 50 pytań - na każdą odpowiedź przewidziano 30 sekund.

Organizatorzy zaznaczają, że po wypełnieniu testu, użytkownik otrzyma odpowiedni certyfikat do wydrukowania, określający poziom znajomości języka (zaawansowany, średnio zaawansowany lub początkujący).

Test dostępny jest pod adresemhttp://www.testit.pl .

W pierwszej edycji testu w czerwcu 2005 roku wzięło udział ponad 5,5 tys. Polaków.