Sprawdź swój angielski przez internet

Począwszy od poniedziałku 26 września każdy będzie mógł wziąć udział w Ogólnopolskim Teście Języka Angielskiego. Test jest przeprowadzany online i kończy się certyfikatem.

Test języka angielskiego będzie dostępny przez trzy tygodnie. Obejmować będzie 50 pytań - na każdą odpowiedź przewidziano 30 sekund.

Organizatorzy zaznaczają, że po wypełnieniu testu, użytkownik otrzyma odpowiedni certyfikat do wydrukowania, określający poziom znajomości języka (zaawansowany, średnio zaawansowany lub początkujący).

Zobacz również:

Test dostępny jest pod adresem http://www.testit.pl .

W pierwszej edycji testu w czerwcu 2005 roku wzięło udział ponad 5,5 tys. Polaków.