Spór właścicielski Wirtualnej Polski: w sierpniu finał

Na 2 sierpnia br. zwołane zostało walne zgromadzenie wierzycieli Wirtualnej Polski. Zadecyduje ono, kto zostanie właścicielem spółki. Decyzja zgromadzenia zakończy trwający od ponad roku proces upadłościowy.

W czyje ręce trafi Wirtualna Polska? Opcje są trzy. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu upadłości Wirtualnej Polski wiosną ubiegłego roku złożone zostały dwie propozycje upadłościowe. Jedną z nich przedstawiły spółki mniejszościowych akcjonariuszy WP - oferta zawiera spłatę wszystkich wierzytelności portalu. Druga z propozycji przedstawiona została przez spółkę Portal Wykup Menedżerski (założoną przez byłego prezesa WP - Marka Borzestowskiego oraz Tomasza Czechowicza, prezesa funduszu MCI). Ta oferta opiewa na kwotę 36 mln zł.

Pomimo wcześniejszych doniesień dotyczących możliwości wycofania się z oferty Tomasz Czechowicz w rozmowie telefonicznej z nami podtrzymywał chęć przejęcia Wirtualnej Polski.

Przypomnijmy również, że w tym roku Sąd Arbitrażowy w Warszawie zadecydował o tym, że większościowy udziałowiec WP - TPSA (formalnie spółka-córka operatora TP Internet) zobowiązana jest do spłaty akcji mniejszościowych udziałowców (chodzi o kwotę ponad 220 mln zł). Jeżeli operator spłaci mniejszościowych akcjonariuszy, stanie się jedynym udziałowcem spółki. I to jest trzeci scenariusz.

Losy właścicielskie Wirtualnej Polski ważyć się będą 2 sierpnia br. podczas walnego zgromadzenia wierzycieli.