Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spór właścicielski Wirtualnej Polski: w sierpniu finał

Na 2 sierpnia br. zwołane zostało walne zgromadzenie wierzycieli Wirtualnej Polski. Zadecyduje ono, kto zostanie właścicielem spółki. Decyzja zgromadzenia zakończy trwający od ponad roku proces upadłościowy.

W czyje ręce trafi Wirtualna Polska? Opcje są trzy. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu upadłości Wirtualnej Polski wiosną ubiegłego roku złożone zostały dwie propozycje upadłościowe. Jedną z nich przedstawiły spółki mniejszościowych akcjonariuszy WP - oferta zawiera spłatę wszystkich wierzytelności portalu. Druga z propozycji przedstawiona została przez spółkę Portal Wykup Menedżerski (założoną przez byłego prezesa WP - Marka Borzestowskiego oraz Tomasza Czechowicza, prezesa funduszu MCI). Ta oferta opiewa na kwotę 36 mln zł.

Pomimo wcześniejszych doniesień dotyczących możliwości wycofania się z oferty Tomasz Czechowicz w rozmowie telefonicznej z nami podtrzymywał chęć przejęcia Wirtualnej Polski.

Przypomnijmy również, że w tym roku Sąd Arbitrażowy w Warszawie zadecydował o tym, że większościowy udziałowiec WP - TPSA (formalnie spółka-córka operatora TP Internet) zobowiązana jest do spłaty akcji mniejszościowych udziałowców (chodzi o kwotę ponad 220 mln zł). Jeżeli operator spłaci mniejszościowych akcjonariuszy, stanie się jedynym udziałowcem spółki. I to jest trzeci scenariusz.

Losy właścicielskie Wirtualnej Polski ważyć się będą 2 sierpnia br. podczas walnego zgromadzenia wierzycieli.