Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spór Netia-TP SA. Minister rozsądzi?

Jeszcze tydzień ma ministerstwo łączności na podjęcie decyzji w sprawie arbitrażu w sporze pomiędzy Netią a TP SA w sprawie połączeń międzymiastowych.

Meir Srebernik, prezes Netia Holdings, potwierdził, że jego firma może zrezygnować z koncesji na międzystrefowe usługi telekomunikacyjne, ponieważ nie potrafi dojść do porozumienia z Telekomunikacją Polską.

W środę w budynku, gdzie się mieści resort łączności odbyło się śniadanie z okazji Dnia Łącznościowca. Niestety, swoją obecnością nie zaszczyciły zebranych ani władze ministerstwa, ani Telekomunikacji Polskiej. Był natomiast Meir Srebernik, nie też zabrakło przedstawicieli innych spółek z branży telekomunikacyjnej.

Prezes Netii powiedział otwarcie, że spółka jest w stanie w każdej chwili zacząć świadczyć usługi łączności międzystrefowej. Przeszkodą jest jedynie pozycja TP SA, a także resortu łączności, który nie wydając decyzji o arbitrażu chroni monopolistyczną pozycję największego operatora w Polsce. Srebernik przypuszcza, że w razie niepowodzenia negocjacji i niemożności spełnienia postanowień koncesji Netia wycofa się i zażąda zwrotu opłat koncesyjnych.

Pod koniec tego roku ministerstwo łączności ogłosiło przetarg na trzy koncesje na świadczenie międzymiastowych rozmów, na które dotychczas miała monopol TP SA Jedną z nich otrzymała Netia 1 (w skład której wchodzą Netia, STOEN, BRE i PKO BP), Koleje Telekomunikacja (PKP, PT Centrala i brytyjska firma National Grid)i Niezależny Operator Międzystrefowy (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tel-Energo i PKN Orlen).

Jednak dotychczas żadna z nowych sieci nie rozpoczęła świadczenia usług.

Problemów z rozpoczęciem działalności jest kilka.

Jedna trzecia central należących do TP SA jest analogowa. Z tego powodu inny operator nie jest w stanie zidentyfikować numeru dzwoniącego z tej centrali, co uniemożliwia późniejsze rozliczenie (zaś TP SA nie chce później za taka rozmowę wystawiać rachunku).

Kolejna sprawa, w jakiej nie mogą porozumieć się operatorzy, to przenoszenie połączeń idących na rachunek operatora międzystrefowego z sieci TP SA Netia ma klientów tylko w 12 strefach numeracyjnych, więc w obecnej sytuacji nowy operator mógłby świadczyć usługi tylko w tych regionach, co dodatkowo zmniejsza liczbę klientów.

Umowa z TP SA w spornych kwestiach miała być podpisana już we wrześniu, ale strony nie doszły wtedy do porozumienia . Ostatecznie Netia zwróciła się 25 września do ministra łączności z prośbą o arbitraż w sporze. Minister miał 30 dni na podjęcie decyzji.