Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sponsorowane odnośniki w kontekście - najszybciej rosnącą formą reklamy

W 2005 roku odnośniki umieszczane w kontekście poszukiwanych przez internautów informacji będą najdynamiczniej rosnącym formatem internetowej reklamy.

Kanoodle opublikowało prognozy oparte na wypowiedziach 725 reklamodawców, którzy już korzystali lub prawdopodobnie będą korzystać z tej formy reklamy. 70% respondentów użyło tej formy w 2004 roku, z czego 26% wydało na kampanię co najmniej 100 tys. USD.

W tym roku wydatki na nią wzrosną prawdopodobnie o 10%. Dla całego rynku reklamy wzrost ma wynieść 6% według skompilowanych przez Kanoodle raportów.

20% przepytanych reklamodawców ma zamiar korzystać z umieszczania płatnych odnośników w dobranym kontekście. 12% chce wykorzystać w swoich kampaniach e-mailing, 14% wyświetlać reklamy a 15% wykupić odnośniki przy wynikach wyszukiwania.