Spółki lubią modemy

Większość polskich firm, mających dostęp do Internetu, łączy się przez modem. Tylko jedna piąta przedsiębiorstw używa stałych łącz.

Ponad 38 procent polskich firm (zatrudniających więcej niż 5 pracowników) korzysta z Internetu – wynika z ostatnich badań ARC Rynek i Opinia. Przedsiębiorcy są zadowoleni – ich zdaniem, Internet poprawia efektywność działania firmy, a dobrze zrobiona strona WWW zwiększa dochody.

„Panuje przekonanie o pożyteczności Internetu w firmie, ale z badań wynika, że na razie to jeszcze kwestia mody” – powiedział Łukasz Mazurkiewicz, szef ARC.

Zdecydowanie najwięcej przedsiębiorstw używa Internetu do wysyłania poczty elektronicznej (ponad 40 procent badanych), ale tylko 17,5 procent do pozyskiwania informacji. Sprzedaż swoich produktów lub usług prowadzi 12,8 procent firm, ale zaledwie 2,7 procent kupuje coś w Sieci.

„Firmy boją się kupować w Internecie, bo nie ufają elektronicznym zabezpieczeniom. Jednocześnie większość firm w ogóle nie wdrożyła u siebie zabezpieczeń. Powstało jakieś błędne koło” – komentuje Mazurkiewicz.

Niezbyt poważne podejście do Internetu widać także w sposobie łączenia się – 53,6 procent firm używa w tym celu zwyczajnych modemów i publicznego numeru dostępowego TP S.A. Tylko jedna piąta firm używa łącz stałych. W wielu firmach (ponad 70 procent) dostęp do Internetu ma mniej niż połowa pracowników, w 43 procentach przedsiębiorstw z Sieci może korzystać najwyżej co czwarty zatrudniony. Mały poziom udostępnienia wynika z wysokiej ceny za korzystanie z łączenia się przez dial-up.

Mimo wszystko prawie wszyscy przedsiębiorcy (96 procent) oceniają, że Internet jest potrzebny w biznesie oraz, że jest dobrym narzędziem komunikacji. Uważają także, że w przyszłości będzie on coraz więcej służył jako narzędzie do prowadzenia interesów niż sposób na korespondencję czy wyszukiwanie informacji. Powszechniejsze będą także usługi bankowości elektronicznej – teraz zaledwie co czwarta firma korzysta z e-bankingu lub office-bankingu.

Ciekawy może być także ranking serwisów internetowych w przypadku firm. Pierwsze dwa miejsca utrzymują Onet i Wirtualna Polska – korzysta z nich odpowiednio 61 i 55 procent badanych. Na trzecim miejscu jest Altavista – 40 procent firm używa tego portalu. Na czwartym miejscu znalazła się Panorama Firm – 30 procent (serwis ten prawie nie występuje w przypadku badań klientów indywidualnych).