Spółka zależna Emaksu ma umowę z HP

Spółka zależna Emaksu, Winuel, podpisała umowę z Hewlett Packard na sprzedaż produktów i usług informatycznych.

Strony nie podały bliższych informacji na temat wielkości zawartej umowy ani tego, jakich „produktów i usług informatycznych” dotyczy. Według komunikatu, wartość umowy nie przekracza 15% przychodów grupy kapitałowej Emax w ciągu ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Suma umów zawartych przez Emax i jego spółki zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z polskim HP wynosi 44,7 mln zł brutto. Ogłoszona dziś umowa posiada jest największą podpisaną w tym okresie umową pomiędzy firmami.