Spółka Gadu-Gadu zmienia się w GG Network

Serwisy społecznościowe, platforma radiowa, usługi telekomunikacyjne, serwisy rozrywkowe, działalność w innych krajach - te liczne aktywności ma bardziej podkreślać nowa nazwa GG Network S.A., która już wkrótce zastąpi dotychczasową nazwę spółki Gadu-Gadu S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gadu-Gadu S.A. podjęło na wczorajszym posiedzeniu decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy spółki. Nowa nazwa spółki - GG Network S.A. - zacznie obowiązywać z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd. Obecnie nadal obowiązuje dotychczasowa nazwa firmy - Gadu-Gadu S.A.

"Poprzez nazwę GG Network S.A. chcemy podkreślić wymiar i znaczenie GG jako sieci" - mówi Piotr Pokrzywa z Zarządu Spółki. - GG dzisiaj to już nie tylko tak dobrze znany wszystkim komunikator Gadu-Gadu, ale także liczne usługi, które zdobywają coraz większą popularność, również za granicą. Jesteśmy już obecni na Ukrainie, wkrótce uruchomimy produkty w Bułgarii i Rumunii. Ponadto obecność na polskim rynku już dawno wykroczyła poza sam komunikator - mając nr GG internauta może już nie tylko się komunikować, ale grać, pisać bloga, publikować piosenki, tworzyć drzewo genealogiczne. Zakres usług GG Network to prawdziwa sieć poszerzanych stale możliwości. Nowa nazwa będzie to podkreślać.

Nazwa czołowego produktu - komunikatora Gadu-Gadu - pozostaje bez zmian.

"Ponadto po raz pierwszy w sposób oficjalny, w formie nazwy firmy użyliśmy tak popularnego skrótu "GG" - dodaje Krzysztof Szalwa z Zarządu Spółki. - "A dopisanie do tego zwrotu "Network" to nieograniczona sieć. Jak pokazuje mijający 2008 rok, w sieci GG wydarzyło się wiele, uruchomiliśmy nowe serwisy, zbliżający się rok będzie nie mniej owocny, przed nami m.in. uruchomienie usługi MVNO, czyli komórek GG, a to tylko część planów."

Podczas Zgromadzenia, właściciele podjęli także uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji wyemitowanych przez Gadu-Gadu S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Właścicielem 100% akcji Gadu-Gadu S.A. jest spółka MIH Poland Holdings B.V., należąca do globalnego koncernu Naspers Ltd.