Społeczności online wokół firmy

Intensywniejszy marketing szeptany, nowe inspiracje, silniejsza lojalność klientów oraz świadomość marki - to wybrane korzyści, które uzyskać można dzieki internetowej społeczności skupionej wokół organizacji - dowodzi badanie "The 2008 Tribalization of Business".

Badanie przeprowadzone wśród 140 organizacji B2B, B2C oraz non-profit, które pochwalić się mogą imponującymi i aktywnymi społecznościami internetowymi dowodzi o znaczących korzyściach uzyskiwanych z tego faktu.

Okazuje się, iż wówczas o wiele intensywniejszy jest marketing szeptany (na ten aspekt zwróciło uwagę 35% badanych), silniejsza świadomość marki wśród klientów (28% wskazań), a także lepsza możliwość czerpania nowych pomysłów i inspiracji oraz wyraźniejsza lojalność klientów.

Potencjał internetowych społeczności ma - wg respondentów - swoje źródło przede wszystkim w umiejętności dzielenia się wiedzą i pozyskiwania jej od innych (54% wskazań), we wzajemnej pomocy (43%), a także zdolności skupienia się wokół najgorętszych zagadnień (41%).

Badanie "The 2008 Tribalization of Business" udowodniło, iż najpoważniejsze bariery w budowaniu społeczności nie dotyczą technologii i finansów. Najtrudniejsze - wg respondentów - jest pozyskanie członków społeczności (52%), znalezienie czasu na zarządzanie nią (44% wskazań) oraz zbudowanie i utrzymywanie zaangażowania internautów (36%). Obawę przed utratą kontroli nad społecznością analitycy badania sugerują zastąpić staraniami skupienia i utrzymania internautów wokół jednego celu, zagadnienia czy problemu.

Co ciekawe, badanie wykazało, jak bardzo różnorodne i odmienne wskaźniki wykorzystywane są przez organizacje do oceniania efektywności i aktywności swoich internetowych społeczności. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są: liczba odwiedzin (63% wskazań), liczba unikalnych użytkowników, aktywność w komentowaniu (po 57%), liczba zarejestrowanych użytkowników, a także częstotliwość odwiedzin strony. Za pomocą tych miar poznaje się przede wszystkim: świadomość marki (49% wskazań), liczbę nowych pomysłów od społeczności oraz uzyskanych opinii i komentarzy.

Wśród najważniejszych rad sformułowanych przez respondentów omawianego badania, wg których postępować powinny organizacje przymierzające się do zbudowania społeczności internetowej znalazły się takie hasła jak: strategiczne podejście do projektu i określenie dokładnych celów które chce się za pomocą społeczności osiągnąć, prostota i intuicyjność serwisu za pośrednictwem którego dostarcza się wartościową zawartość, testowanie projektu przed jego ostatecznym startem oraz znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy własnym uczestnictwem, a kontrolowaniem aktywności internautów.

Badanie "The 2008 Tribalization of Business" przeprowadzone zostało przez przez Beeline Labs, Deloitte oraz Society for New Communications Research.

Źródło: http://marketingcharts.com