Specyfikacja WS-Addressing w W3C

Firmy BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP i Sun przedłożyły specyfikację Web services WS-Addressing w konsorcjum W3C celem rozpatrzenia jej jako standardu.

WS-Addressing jest kluczową specyfikacją dla usług programowych w Internecie. Definiuje ona powiązania punktów końcowych i nagłówki informacyjne wiadomości, pozwalające systemom obsługiwać transmisje wiadomości Web serwices.

Wraz z innymi specyfikacjami Web serwices, które opracowali Microsoft, IBM i inni dostawcy, WS-Addressing ma wspomagać dostawy Web services drogą wymiany danych pomiędzy rożnymi typami oprogramowania aplikacyjnego.

Sun i SAP są nowymi na liście wspierających WS-Addressing. Sun wraz z Oracle, Nokią i innymi firmami zaproponował w kwietniu konkurencyjną specyfikację o nazwie WS-MessageDelivery do obsługi adresowania Web serwices. Po osiągnięciu porozumienia z Microsoftem, Sun wspiera teraz WS-Addressing. Firma zamierza zawrzeć obsługę WS-Addressing w produktach, które są składowymi Java Enterprise Edition.

SAP, natomiast, zamierza obsługiwać WS-Addressing w przyszłej wersji produktu NetWeaver.

Microsoft, IBM i BEA także zapowiadają obsługę WS-Addressing w swoich produktach.