Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Specyfikacja WS-Addressing w W3C

Firmy BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP i Sun przedłożyły specyfikację Web services WS-Addressing w konsorcjum W3C celem rozpatrzenia jej jako standardu.

WS-Addressing jest kluczową specyfikacją dla usług programowych w Internecie. Definiuje ona powiązania punktów końcowych i nagłówki informacyjne wiadomości, pozwalające systemom obsługiwać transmisje wiadomości Web serwices.

Wraz z innymi specyfikacjami Web serwices, które opracowali Microsoft, IBM i inni dostawcy, WS-Addressing ma wspomagać dostawy Web services drogą wymiany danych pomiędzy rożnymi typami oprogramowania aplikacyjnego.

Sun i SAP są nowymi na liście wspierających WS-Addressing. Sun wraz z Oracle, Nokią i innymi firmami zaproponował w kwietniu konkurencyjną specyfikację o nazwie WS-MessageDelivery do obsługi adresowania Web serwices. Po osiągnięciu porozumienia z Microsoftem, Sun wspiera teraz WS-Addressing. Firma zamierza zawrzeć obsługę WS-Addressing w produktach, które są składowymi Java Enterprise Edition.

SAP, natomiast, zamierza obsługiwać WS-Addressing w przyszłej wersji produktu NetWeaver.

Microsoft, IBM i BEA także zapowiadają obsługę WS-Addressing w swoich produktach.