Specjalne oznaczenia dla witryn z pornografią?

Dwaj amerykańscy senatorowie z Partii Demokratycznej - Mark Pryor i Max Baucus - zaproponowali wprowadzenie ustawy, która zmusi właścicieli stron pornograficznych do stosowania specjalnych oznaczeń. Odpowiednie znaki - np. L18 - miałyby znaleźć się na każdej podstronie witryny, która zostanie uznana za nieodpowiednią dla dzieci.

Oznaczenie takie pozwoliłoby na stworzenie przeglądarek, które można będzie skonfigurować tak, aby nie wyświetlały zawartości oznakowanych witryn. Z kolei właściciele takich witryn mieliby obowiązek ich rejestracji. W przeciwnym razie groziłaby im grzywna. Senatorowie chcą w ten sposób walczyć przede wszystkim o to, by dzieci nie mogły oglądać w Internecie pornografii.

Projekt ustawy Cyber Safety for Kids Act of 2007 przewiduje również wprowadzenie regulacji, które zobowiążą osoby tworzące serwisy pornograficzne do podawania do wiadomości ICANN adresu IP i innych informacji dotyczących samej witryny oraz jej właściciela. Biuro senatora Pryora poinformowało też, że, mimo iż nie zapisano tego w propozycji ustawy, rząd miałby prawo do zamykania nieprawidłowo oznakowanych witryn.