Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Specjaliści Optimusa w NATO

W ub. piątek 22 lutego podpisana została umowa dotycząca zatrudnienia specjalistów Optimusa przy wdrożeniu systemu IT w bazie wojskowej NATO w Belgii. Wartość kontraktu wynosi 1,1 mln zł.

Zdaniem przedstawicieli spółki, jest to pierwszy kontrakt, w którym informatycy z polskiej firmy zostali wynajęci do wdrażania natowskich systemów informatycznych.

Specjaliści z Optimusa i Optimus Enterprise będą pracować przy wdrożeniu systemu informatycznego dla NATO w bazie wojskowej PMO SHAPE w Mons w Belgii. Z rozwiązania ma korzystać dowództwo natowskie w Europie i USA.

W ubiegłym roku Optimus podpisał umowę ramową (BOA - Basic Ordering Agreement) z agencją NATO NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency). Umowa określała zasady i warunki, na jakich mają być sprzedawane produkty i rozwiązania w dziedzinie teleinformatyki oferowane przez Optimusa.