Spamu nie przybywa?

Brightmail szacuje, że ustabilizowała się liczba e-maili klasyfikowanych jako spam. W grudniu sięgnęła ona 67 proc. wszystkich wysłanych wiadomości, tyle samo co w listopadzie. W ciągu wcześniejszych trzech miesięcy odsetek sięgał 66 proc. Pułap 50 proc. ogółu poczty elektronicznej spam przekroczył w lipcu 2003 r.

Najpopularniejszą kategorią spamu - 24 proc. ogóły poczty są próby wyłudzania pieniędzy i ona zdaniem Brightmail rozwija się najdynamiczniej. Niepożądane reklamy stanowią 23 proc., pornografia 14 proc., reklamy leków i preparatów medycznych - 11 proc.

Według innego dostawcy rozwiązań do zwalczania spamu - Message Labs - w listopadzie ilość spamu sięgała 74 proc. ML jest bardziej radykalny w ocenach, bowiem zdaniem tej spółki w lipcu spam osiągnął 94 proc. Może to oznaczać, że liczba niechcianych wiadomości spada - przynajmniej według analiz Message Labs.

Według spółki Sophos, ponad 42 proc. spamu w 2004 r. pochodziło z USA.

Kolejne miejsca na podium zajęłą Korea Południowa (13,43 proc.) oraz Chiny (8,44 proc.).