Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spamu nie przybywa?

Brightmail szacuje, że ustabilizowała się liczba e-maili klasyfikowanych jako spam. W grudniu sięgnęła ona 67 proc. wszystkich wysłanych wiadomości, tyle samo co w listopadzie. W ciągu wcześniejszych trzech miesięcy odsetek sięgał 66 proc. Pułap 50 proc. ogółu poczty elektronicznej spam przekroczył w lipcu 2003 r.

Najpopularniejszą kategorią spamu - 24 proc. ogóły poczty są próby wyłudzania pieniędzy i ona zdaniem Brightmail rozwija się najdynamiczniej. Niepożądane reklamy stanowią 23 proc., pornografia 14 proc., reklamy leków i preparatów medycznych - 11 proc.

Według innego dostawcy rozwiązań do zwalczania spamu - Message Labs - w listopadzie ilość spamu sięgała 74 proc. ML jest bardziej radykalny w ocenach, bowiem zdaniem tej spółki w lipcu spam osiągnął 94 proc. Może to oznaczać, że liczba niechcianych wiadomości spada - przynajmniej według analiz Message Labs.

Według spółki Sophos, ponad 42 proc. spamu w 2004 r. pochodziło z USA.

Kolejne miejsca na podium zajęłą Korea Południowa (13,43 proc.) oraz Chiny (8,44 proc.).