Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spammerzy i autorzy wirusów - wespół w zespół

Twórcy wirusów ściśle współpracują z firmami, zajmującymi się rozsyłaniem niechcianych e-maili reklamowych - alarmuje nowojorska firma MessageLabs. Efektem tej współpracy jest powstawanie wirusów, które rozsyłają spam oraz narzędzi, umożliwiających oszukiwanie filtrów antyspamowych.

MessageLabs zajmuje się produkcją rozwiązań antywirusowych - mechanizmy firmy skanują każdego dnia średnio 50 mln e-maili. Jej eksperci przeprowadzili ostatnio akcję monitorowania chatroom'ów i grup dyskusyjnych, w których wymieniają się opiniami m.in. autorzy wirusów. Pracownikom MessageLabs udało się ustalić, że spammerzy często płacą autorom wirusów za tworzenie robaków służących do budowania sieci 'komputerów-zombie', za pośrednictwem których można później wysyłać spam (szerzej o tym zjawisku pisaliśmy w tekście 'Zombie PC: zmora naszych czasów'). W cenie są również rozwiązania umożliwiające 'oszukiwanie' systemów antyspamowych.

Przedstawiciele MessageLabs tłumaczą, że współpraca taka jest opłacalna zarówno dla spamerów, jak i dla twórców wirusów - pierwsi zyskują zupełnie nowe możliwości rozsyłania wiadomości reklamowych, zaś drudzy - wysokie honoraria.

Typowymi przykładami 'spammerskich' robaków są m.in. Sobig, MyDoom, czy Bagle - szacuje się, że w połowie lipca 2004 r. nawet 80% światowego spamu mogło być wysyłane z komputerów zainfekowanych przez te insekty.