Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spammer autorem SoBiga?

Według opublikowanego anonimowo raportu autorem wirusa SoBig, który w 2003 spowodował straty przekraczające 50 mln USD jest Rosjanin, właściciel firmy produkującej program do spamowania. Ten jednak stanowczo odrzuca zarzuty.

Autorzy raportu zatytułowanego "Who Wrote SoBig?" sugerują, że autorem wirusa był Rusłan Ibragimow, właściciel firmy Send Safe oferującej oprogramowanie do wysyłania spamu pod tą samą nazwą.

Analizując sposób działania i kod programu, pozostawiane przez niego nagłówki oraz inne szczegóły postawili oni tezę, że autor lub autorzy SoBig korzystali z tego samego kodu źródłowego.

Pojawienie się wirusa zbiegło się w czasie z wypuszczeniem kolejnych wersji programu Send Safe wykorzystującego zarażone komputery jako pośredników przy masowym wysyłaniu spamu. Tymczasem jedną z funkcji SoBig było właśnie instalowanie w komputerach-ofiarach koni trojańskich pełniących taką funkcję. Ibragimow w wywiadzie udzielonym O'Reilly Net zaprzeczył, jakoby był autorem wirusa.

W tym miesiącu mija rok od ogłoszenia przez Microsoft programu Anti-Virus Reward, oferującego w tym konkretnym wypadku nagrodę w wysokości 250 tys. USD za informacje, które doprowadzą do ujawnienia i skazania autora SoBig.