Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spam tylko na życzenie

Europejski parlament przegłosował nowe zapisy dotyczące ochrony prywatności w komunikacji internetowej, rozstrzygając m.in. kwestie listów reklamowych i „cookies”.

Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy dotyczące prywatności użytkowników Internetu oraz sposobu przechowywania danych osobistych o klientach przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i internetowe. Celem nowych przepisów wchodzących w skład prawa telekomunikacyjnego jest m.in. podniesienie wiarygodności e-commerce.

Zapisy odnoszą się m.in. do tzw. spamu. Według nowych przepisów firmy marketingowe i usługodawcy internetowi będą mogli przesyłać swoim klientom listy reklamowe jedynie w przypadku, gdy klient sam ich o to poprosi. Nad tym zapisem dyskutowano długo, m.in. obawiając się, że zapis nie chroni przed prawdziwymi mega-spamerami, działającymi np. spoza UE, ale uczciwie wykorzystującymi dostępne narzędzia firmami.

Użytkownik będzie musiał być także podczas surfowania po Internecie dokładnie informowany przed każdym otrzymaniem „cookie” o celu zbierania informacji. Takie informacje powinny więc znaleźć się na każdej witrynie umieszczającej w komputerze gościa „ciasteczka”.

Nowe prawo ma być obecnie zaadoptowane w ciągu kilku miesięcy w państwach UE, a jego wprowadzenie jest spodziewane na koniec 2003 roku. Firmy w krajach Unii będą zobowiązane do wymazywania danych elektronicznych o klientach po okresie wykorzystania ich do celów bilingowych. Agencje i instytucje rządowe będą jednak mogły wymagać od operatorów przechowywania wybranych danych osobowych nawet latami, jeśli będzie się to wiązało z bezpieczeństwem. Według przeciwników zapisów spowoduje to m.in. znaczny wzrost nakładów telekomów na przechowywanie danych. Przepisy umożliwiają służbom policyjnym większy dostęp do zawartości przechowywanej w telefonach komórkowych, poczcie elektronicznej i faksach. Rządy państw UE zyskać mają dzięki temu większy dostęp do informacji o charakterze osobistym, co ma im pomóc w walce z przestępczością.