Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spam się dwoi i troi - tak jak przychody z antyspamu

W ciągu najbliższych czterech lat liczba spamu rosnąć będzie w Europie co roku o połowę. W tym czasie wartość rynku rozwiązań antyspamowych wzrośnie o 108%.

Według analiz i prognoz Radicati Group, w Europie liczba spamu w ciągu najbliższych 4 lat będzie rosła w średnim tempie 54% rocznie. Na koniec 2008 roku 71% całej poczty elektronicznej w Europie będzie spamem.

Spam się dwoi i troi - tak jak przychody z antyspamu
Ma to oczywiście dobroczynny wpływ na rynek rozwiązań anty-spamowych. Według Radicati wartość przychodów tego rynku wzrośnie z niespełna 215 mln EUR do 447 mln EUR. Rynek antyspamowy w ocenie analityków - autorów raportu rozpadnie się na dwa segmenty: dostawców rozwiązań oraz firmy outsourcingowe. Te pierwsze (jak Clearswift, BorderWare, czy CipherTrust) do 2008 roku utrzymywać będą około ¾ rynku antyspamowego w Europie. Firmy świadczące usługi zarządzania problemem spamowym (jak MessageLabs, Positini czy BlackSpider Technologies) nieznacznie zwiększą swój udział w przychodach z 24% obecnie do 27% w 2008.