Spam kosztuje, anty-spam się opłaca

Według badania IDC "Prawdziwy koszt spamu i wartość rozwiązań antyspamowych", spam stanowi stale rosnące zagrożenie dla produktywności. IDC ocenia, że spam to 32% wszystkich e-maili przesyłanych codziennie w Ameryce Północnej w 2003 roku. Jego liczba podwoiła się od 2001 roku. Rozwiązania anty-spamowe się opłacają – stwierdza ponadto IDC.

"Spam zatyka sieci, serwery, skrzynki pocztowe niechcianymi, agresywnymi treściami. Wpływ spamu na biznes stale rośnie" - stwierdził Mark Levitt, wiceprezes IDC. Jego zdaniem spam staje się obecnie głównym zagrożeniem dla produktywności przedsiębiorstw.

Negatywne oddziaływanie spamu jest wymierne, i to w ciężkich milionach dolarów, szczególnie w przypadku wielkich firm. Trzy czwarte ankietowanych przez IDC przedstawicieli kadry zarządzającej uważa, że problem spamu będzie narastał w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponadto uważają oni, że prawne próby regulowania problemu nie przynoszą żadnego rezultatu. Opierając się na porównaniu kosztów rozwiązań antyspamowych i stratach wynikłych ze spamu IDC stwierdza, że inwestycje w rozwiązania antyspamowe uzyskują szybki zwrot.

Spam kosztuje, anty-spam się opłaca