Spam kopie grób dla e-commerce

Federacja konsumencka Trans-Atlantic Consumer Dialogue ogłosiła wyniki badania, z którego wynika, że 52% konsumentów kupuje w Sieci mniej, lub zaniechała kupowania w e-sklepach w ogóle, ponieważ obawia się otrzymywania pocztą elektroniczną spamu. Zwiększenie liczby spamu może zachwiać zaufaniem konsumentów do Internetu i zagrozić rozwojowi gospodarki internetowej - uważają zebrani na globalnej konferencji OECD poświęconej walce ze spamem.

TACD - forum 65 organizacji konsumenckich z USA i UE - przedstawiło wyniki badania na temat zagrożenia spamem przeprowadzone na grupie 21 tys. osób z 36 krajów. Wyniki badania ogłoszono podczas światowego spotkania poświęconego walce ze spamem, które odbywa się pod auspicjami OECD. Oto najważniejsze wyniki:

* 96% ankietowanych wprost stwierdziło, że nienawidzi spamu;

* 84% uważa, że rozsyłanie niezamawianych informacji handlowych na konta poczty elektronicznej powinno być zakazane;

* 83% sądzi, że większość ofert zawartych w spamie to oszustwa lub próby wyłudzenia informacji o konsumencie;

* 82% uważa, że odpowiednie prawo powinno regulować rozsyłanie poczty handlowej tylko za zezwoleniem odbiorcy;

* 80% stwierdziło, że spam powinien zawierać specjalny znacznik informujący, że stanowi reklamę;

* 65% uważa, że spam pochłania ich pieniądze lub pieniądze ich pracodawców;

* 52% przyznało, że kupuje w e-sklepach mniej lub wcale, ponieważ obawia się spamu;

* 62% ankietowanych używa filtrów antyspamowych, ale tylko 17% uważa, że to zabezpieczenie działa dobrze;

* 91% obawia się ponadto, ze ich dzieci mogą być - w różny sposób - zagrożone, w wyniku kontaktu z pocztą spamową.

Według danych firmy anty-spamowej Brightmail, spam stanowi około połowę poczty elektronicznej. Zapobieganie spamowi, poprzez filtrowanie i czyszczenie poczty stanowi dla konsumentów dodatkowy koszt. Według amerykańskiej Izby Handlu z UE firmy z Unii i Stanów Zjednoczonych spam kosztuje 11,5 mld USD w postaci utraty czasu i wydajności pracowników; z kolei Konferencja Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych ocenia, że globalne straty powodowane przez spam wynoszą 20 mld USD. Zdaniem uczestniczącego w konferencji Marca Rotenberga z Electronic Privacy Information Center, jeśli rozwój spamu będzie postępował w obecnym tempie, należy wątpić, aby Internet był za 5 lat równie popularny jak obecnie.

W ramach trwającego do jutra warsztatu OECD (to już szóste takie 6. doroczne spotkanie) ogłoszono 5-punktowy program nawołujący do międzynarodowej współpracy w walce ze spamem. Program ten skupia się wokół następujących zagadnień:

- wprowadzenia skutecznego prawa anty-spamowego w krajach OECD

- ponadgranicznej współpracy w zakresie jego wykonawstwa

- rozwoju samoregulujących rozwiązań dla graczy e-rynku

- rozwiązań technicznych

- upowszechnienia wśród konsumentów informacji, jak mogą samodzielnie radzić sobie ze spamem.