Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spam finansowy coraz popularniejszy

Firma Clearswift opublikowała raport z kwietniowego “Spam Index”. Według raportu w kwietniu tego roku udział spamu o treściach pornograficznych był najniższy od czerwca 2003 roku i stanowiła jedynie 4.8 proc. ogółu spamu. W marcu spam o takich treściach stanowił 8.2 proc., a w lutym 13,6 proc. ogółu informacji. Zmniejszył się również udzial spamu o treściach medycznych. W kwietniu wynosił 40 proc., w marcu było to 57 proc. ogółu wiadomości.

W kwietniu wzrósł natomiast udział spamu o tematyce finansowej - do 37.8 proc. ogółu niepożądanych wiadomości. W marcu wiadomości zawierające propozycje szybkiego zarobku stanowiły 26 proc., a w lutym jedynie 10.8 proc. ogółu.

Spamerzy skupiają się na bardziej dochodowych formach działania, co potwierdza znaczny wzrost spamu oferującego bezpośrednią sprzedaż produktów i usług. W kwietniu wynosił on już blisko 13 proc., podczas gdy w marcu niecałe 2 proc. ogółu. Jednym z najbardziej popularnych produktów oferowanych w sprzedaży w kwietniu był nielegalny filtr, umożliwiający abonentom telewizji kablowych odkodowanie dodatkowych programów, na które nie wykupili abonamentu.

Wyniki zostały opracowane na podstawie raportów generowanych przez rozwiązania antyspamowe Clearswift. Raporty te przesyłane są raz w tygodniu do firmy Clearswift przez użytkowników.

Szczegółowe wyniki badań dostępne są na stronie internetowej www.clearswift.com.