Spada sprzedaż drukowanej prasy

Najnowsze badania wykazały, że pomiędzy początkiem października 2007 a końcem marca 2008 w USA sprzedaż gazet codziennych spadła o 3,6% w porównaniu analogicznym okresem lat poprzednich.

Dwa tytuły - USA Today i Wall Street Journal - poinformowało o niemal 1-procentowym wzroście czytelnictwa. Generalnie jednak coraz mniej osób czyta prasę drukowaną, co jest najlepszym dowodem na to, iż klienci do zapoznawania się z gazetami wykorzystują coraz częściej Internet.

Najbardziej spada czytelnictwo wydań weekendowych - niektóre z tytułów straciły nawet około 10% czytelników. Tutaj, jak informują specjaliści, spadek jest częściowo spowodowany też działaniami samych wydawców, którzy rzadziej dodają do gazet bonusy. A to właśnie one w dużej mierze napędzają sprzedaż gazet w czasie weekendu.

Badaniami objęto ponad 530 tytułów ukazujących się w dni powszednie oraz niemal 600 wydań weekendowych.