Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Spada sprzedaż drukowanej prasy

Najnowsze badania wykazały, że pomiędzy początkiem października 2007 a końcem marca 2008 w USA sprzedaż gazet codziennych spadła o 3,6% w porównaniu analogicznym okresem lat poprzednich.

Dwa tytuły - USA Today i Wall Street Journal - poinformowało o niemal 1-procentowym wzroście czytelnictwa. Generalnie jednak coraz mniej osób czyta prasę drukowaną, co jest najlepszym dowodem na to, iż klienci do zapoznawania się z gazetami wykorzystują coraz częściej Internet.

Najbardziej spada czytelnictwo wydań weekendowych - niektóre z tytułów straciły nawet około 10% czytelników. Tutaj, jak informują specjaliści, spadek jest częściowo spowodowany też działaniami samych wydawców, którzy rzadziej dodają do gazet bonusy. A to właśnie one w dużej mierze napędzają sprzedaż gazet w czasie weekendu.

Badaniami objęto ponad 530 tytułów ukazujących się w dni powszednie oraz niemal 600 wydań weekendowych.