Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Sophos: wirusowy top 10 października

Robaki internetowe Netsky.P oraz Zafi.B znajdują się nadal na czele październikowego zestawienia najczęstszych infekcji wirusowych, opublikowanego przez firmę Sophos.

Wirusowy top 10 października według firmy Sophos

1. Netsky.P - 35,2%

2. Zafi.B - 28%

3. Netsky.D - 7%

4. Netsky.Z - 5,8%

5. Bagle.AA - 4,4%

6. Netsky.B - 3,9%

7. Netsky.Q - 2,6%

8. MyDoom.O - 2,2%

9. Netsky.C - 1,9%

10. Bagle.Zip - 1%

Pozostałe infekcje - 31,4%

Oba insekty znajdują się na czołowych miejscach listy od momentu swojego 'debiutu' w Sieci. Netsky.P, który po raz pierwszy pojawił się w Internecie w marcu bieżącego roku, stanowił w październiku 35% wszystkich infekcji, zaś czerwcowy Zafi.B uplasował się na drugiej pozycji z wynikiem 28%.

Netsky.P rozprzestrzenia się przy pomocy poczty elektronicznej, a po zainstalowaniu w systemie przeszukuje lokalne dyski w poszukiwaniu kolejnych adresów i kopiuje się w lokalnych sieciach pod postacią plików o różnej nazwie. Jak twierdzi Graham Cluley, senior technology consultant z firmy Sophos, w obliczu wielu wersji tego robaka krążących po Sieci, ciężko ostatecznie ustalić, dlaczego właśnie odmiana Netsky.P zdołała uzyskać aż tak wysoki odsetek infekcji.

Więcej informacji: Sophos